Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp là những thứ tạo cho hàng hoá sự thu hút và hấp dẫn. khi một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, bạn (chủ sở hữu – người hoặc tổ chức đã đăng ký kiểu dáng-) được đảm bảo độc quyền đối với việc sao chép hoặc làm nhái kiểu dáng [...]
thanh lap doanh nghiep
thu tuc dau tu
van ban phap quy
 

DỊCH VỤ BẢN QUYỀN

Bản quyền tác phẩm nghệ thuật

Đăng ký bản quyền tác phẩm nghệ thuật Quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ thuật là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy làm thế ...