Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 01 tháng 6, 2012

1. Trình tự tiếp nhận và giải quyết: - Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn; - Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung đơn: 08 - 12 tháng kể ...

Đăng Ký Nhãn Hiệu
Đăng Ký Nhãn Hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 30 tháng 5, 2012

Đăng Ký Nhãn Hiệu Luật Bắc Việt -  thực hiện bảo hộ SHTT cho các đối tượng như: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ bản quyền ...

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng... a. Trình tự ...

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu
Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu 1. Tài liệu tối thiểu (a) 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; (b) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch ...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu
Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau (sơ đồ quy trình thẩm định đơn đăng ...

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu ...

Nhãn hiệu, nhãn hiệu hàng hoá - Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu, nhãn hiệu hàng hoá - Đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất,kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó ...

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.   Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu - Tổ chức ...

quá trình thẩm định dơn đăng ký nhãn hiệu
quá trình thẩm định dơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Các đơn nhãn hiệu hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Công báo này được ấn hành hàng tháng. Bất cứ ai có nhu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu ...

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu :::: - Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. - Địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ: Cục Sở hữu trí tuệ,386 Nguyễn ...

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu :::: - Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu phải bao gồm các tài liệu sau đây: Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tờ khai),làm theo Mẫu do ...

Quyền đăng ký nhãn hiệu
Quyền đăng ký nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ?:::: Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật