Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Công ty Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ tư vấn, đăng ký nhãn hiệu một cách chuyên nghiệp, uy tín giúp doanh nghiệp bảo vệ nhãn hiệu của mình.

1. Trình tự tiếp nhận và giải quyết:- Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn;
- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thẩm định nội dung đơn: 08 - 12 tháng kể từ ngày công bố.
2. Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai (theo mẫu)
- Mẫu nhãn hiệu đăng ký
- Giấy phép kinh doanh (nếu chủ thể đăng ký là doanh nghiệp)
- Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện)
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
- Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đói với Người nộp đơn là người nước ngoài – nếu có)
- Chứng từ nộp lệ phí.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ
4. Thời hạn giải quyết: 15 - 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.
5. Dịch vụ của công ty Luật Bắc Việt: 
- Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu;
- Tư vấn phạm vị bảo hộ, phân nhóm;
- Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
- Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng nhãn hiệu, bảo vệ nhãn hiệu….
- Tư vấn các vấn đề sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu…
 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật