Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • 02 tháng 6, 2012

Kiểu dáng công nghiệp là những thứ tạo cho hàng hoá sự thu hút và hấp dẫn. khi một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, bạn (chủ sở hữu - người hoặc tổ chức đã đăng ký kiểu dáng-) ...

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • 01 tháng 6, 2012

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Giấy phép đăng ký kinh doanh - Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu) - Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp - Bộ ảnh chụp ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 01 tháng 6, 2012

1. Trình tự tiếp nhận và giải quyết: - Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn; - Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; - Thẩm định nội dung đơn: 08 - 12 tháng kể ...

Đăng ký logo độc quyền
Đăng ký logo độc quyền
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 6, 2012

Dịch vụ đăng ký độc quyền logo, hướng dẫn thủ tục đăng ký độc quyền logo, cung cấp hồ sơ đăng ký độc quyền logo, đại diện giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ để nộp đơn đăng ký ...

Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 6, 2012

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày ...

Đăng Ký Nhãn Hiệu
Đăng Ký Nhãn Hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 30 tháng 5, 2012

Đăng Ký Nhãn Hiệu Luật Bắc Việt -  thực hiện bảo hộ SHTT cho các đối tượng như: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ bản quyền ...

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng... a. Trình tự ...

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu
Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu 1. Tài liệu tối thiểu (a) 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; (b) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch ...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu
Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau (sơ đồ quy trình thẩm định đơn đăng ...

Những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
Những dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;2. Dấu hiệu trùng hoặc ...

Các quy định về Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
Các quy định về Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

  Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp ...

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu ...

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

Khi nhắc đến những nhãn hiệu như Coca-Cola, Intel, Microsoft, Sony..., người tiêu dùng trong từng lĩnh vực sẽ biết rõ những nhãn hiệu này được dùng cho sản phẩm gì. Nhãn hiệu nổi tiếng (NHNT) là ...

Nhãn hiệu, nhãn hiệu hàng hoá - Đăng ký nhãn hiệu
Nhãn hiệu, nhãn hiệu hàng hoá - Đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất,kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó ...

Cần làm gì trước khi đăng ký bảo hộ, Mẫu đơn đăng ký bảo hộ
Cần làm gì trước khi đăng ký bảo hộ, Mẫu đơn đăng ký bảo hộ
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

- Đầu tiên cần phải có logo, nhãn hiệu - Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân biệt của nhãn hiệu - Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu đã ...

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.   Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu - Tổ chức ...

quá trình thẩm định dơn đăng ký nhãn hiệu
quá trình thẩm định dơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa
 • 29 tháng 5, 2012

Các đơn nhãn hiệu hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Công báo này được ấn hành hàng tháng. Bất cứ ai có nhu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu ...

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại; số ...

Màu sắc tôn vinh nhãn hiệu của bạn.
Màu sắc tôn vinh nhãn hiệu của bạn.
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng yếu tố màu sắc thực sự góp phần nâng cao nhận thức nhãn hiệu và đóng vai trò lớn trong các lựa chọn mua sắm của khách hàng. Nó cũng gợi mở trí nhớ ...

Tên thương mại
Tên thương mại
 • Dịch vụ sở hữu trí tuệ
 • 29 tháng 5, 2012

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật