Tài liệu sở hữu trí tuệ

Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
Dịch Vụ Bảo hộ Sáng chế của Bắc Việt Luật
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 19 tháng 4, 2012

Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp. Bắc Việt Luật cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng uy tín cho các doanh nghiệp trong và ...

Dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu
Dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ...

Chuyển nhượng nhãn hiệu
Chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Khách hàng tư vấn Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Luật Bắc Việt sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như: 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến ...

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu được bảo hộ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng ...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: 1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc ...

Đối tượng của nhãn hiệu có thể là:
Đối tượng của nhãn hiệu có thể là:
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Đối tượng của nhãn hiệu có thể là: Đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu ...

 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ :::: - Người có quyền khiếu nại: Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn hợp ...

Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu
Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

:::: Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu :::: - Thẩm định hình thức Đơn yêu cầu cấp Giáy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn ...

Nhãn hiệu là gì
Nhãn hiệu là gì
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Nhãn hiệu là gì? :::: Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá,dịch vụ của các cơ sở sản xuất,kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ,hình ảnh hoặc sự kết hợp các ...

Quyền nộp đơn và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Quyền nộp đơn và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 01 tháng 7, 2011

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ,và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều ...

Quyền sở hữu công nghiệp
Quyền sở hữu công nghiệp
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

Quyền của  chủ sở hữu các đối tượng SHCN được ghi nhận và cụ thể hoá như sau: 1. Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích đã được bảo hộ có độc quyền: - Sản xuất (chế tạo, ...

Thủ tục, chế tài dân sự và hình sự vi phạm sở hữu trí tuệ
Thủ tục, chế tài dân sự và hình sự vi phạm sở hữu trí tuệ
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

I.  Thủ tục và các chế tài dân sự 1.  Thủ tục xét xử dân sự Hiện chưa có các toà án chuyên trách việc xét xử các vụ án về tranh chấp và xâm phạm Quyền sở hữu công nghiệp tại ...

Tên miền trên internet vấn đề sở hữu trí tuệ đang nổi lên
Tên miền trên internet vấn đề sở hữu trí tuệ đang nổi lên
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

Nhu cầu về các loại hình sở hữu trí tuệ mới đôi khi nảy sinh và việc chuyển nhượng địa chỉ trên Internet đã đặt ra những vấn đề thực sự khó khăn. Giống như số điện thoại, địa chỉ ...

Thủ tục chế tài hành chính vi phạm sở hữu trí tuệ
Thủ tục chế tài hành chính vi phạm sở hữu trí tuệ
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

Chủ sở hữu các đối tượng Sở hữu công nghiệp khi phát hiện hành vi xâm phạm có thể tự mình hoặc uỷ quyền đại diện gửi đơn tố cáo hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tới các cơ ...

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH
HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI BÍ MẬT KINH DOANH
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm ...

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm ...

THỦ TỤC YÊU CẦU RA QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ
THỦ TỤC YÊU CẦU RA QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm ...

DẤU HIỆU KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA NHÃN HIỆU
DẤU HIỆU KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA NHÃN HIỆU
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:   - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 ...

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
 • Tài liệu sở hữu trí tuệ
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; - Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật