Chủ sở hữu bản quyền tác giả

Quy định về chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là vấn đề được nhiều người quan tâm khi đăng ký bản quyền tác giả.Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ quy định về … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Ý nghĩa các ký tự R TM C

Ý nghĩa của các ký tự R (®), TM (™) C (©) trên sản phẩm là gì?

Ý nghĩa của các ký tự R (®) TM (™) C (©) là vấn đề được nhiều người thắc mắc khi tìm hiểu về vấn đề bản quyền, quyền tác giả. Bài viết này, chúng tôi … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 2023

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là vấn đề được nhiều người quan tâm khi chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
thời gian đăng ký bản quyền tác giả

Thời gian đăng ký bản quyền tác giả được quy định thế nào?

Thời gian đăng ký bản quyền tác giả là vấn đề được nhiều người quan tâm khi đăng ký bản quyền tác giả.Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ quy định về thời … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
mua bản quyền tác giả

Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan 2023

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan là loại hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ quy định về Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan. Bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả
Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

1. Quyền tác giả là gì 

1.1 Quyền tác giả là gì

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 (LSHTT):

“2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Như vậy, quyền tác giả là bản quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa: ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim,…. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Căn cứ Điều 18, LSHTT, quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

1.2. Phân loại quyền tác giả 

a. Quyền nhân thân 

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

b. Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

1.3. Quyền liên quan là gì

Quyền liên quan đến quyền tác giả (còn được gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Quyền liên quan quyền tác giả bao gồm những quyền sau:

 • Quyền của người biểu diễn
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình
 • Quyền của tổ chức phát sóng

> Xem thêm: Nhuận bút, thù lao trong quyền tác giả và quyền liên quan.

2. Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

2.1. Nội dung hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

Căn cứ Điều 48, LSHTT, quy định về hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan như sau:

“1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển quyền;

c) Phạm vi chuyển giao quyền;

d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan cần đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1, Điều 48, LSHTT.

2.2. Mẫu hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan

Để hiểu rõ hơn về hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan, sau đây, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Nhuận bút thù lao trong quyền tác giả và quyền liên quan

Nhuận bút thù lao trong quyền tác giả và quyền liên quan

Nhuận bút thù lao trong quyền tác giả và quyền liên quan là vấn đề được nhiều người quan tâm khi sáng tạo tác phẩm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ quy … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
thời gian đăng ký bản quyền tác giả

Thông tin cần biết về cục bản quyền tác giả (Cập nhật 2023)

Cục bản quyền tác giả là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục bản quyền tác giả là cơ quan quan trọng trong việc lý bản quyền tác giả. … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Tra cứu bản quyền tác giả

Tra cứu bản quyền tác giả như thế nào? (Cập nhật 2023)

Tra cứu bản quyền tác giả là một công việc quan trọng khi xác định quyền tác giả của một tác phẩm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa rõ cách tra cứu bản quyền … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả năm 1994

Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả năm 1994

Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả năm 1994 là một trong những văn bản pháp lý quan trọng trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Pháp lệnh bảo hộ quyền tác … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả năm 2023

Quyền tác giả là một quyền quan trọng đối với tác giả của tác phẩm. Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là vô cùng to lớn trong Luật Sở hữu … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330