Phí dịch vụ đăng ký sáng chế

Khi thực hiện bất kỳ một thủ tục hành chính nào đó người thực hiện cũng phải nộp các khoản phí dịch vụ đăng ký sáng chế theo quy định. Phí dịch vụ đăng ký … Đọc tiếp

Ý nghĩa của việc đăng ký sáng chế

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp chủ sở hữu xác lập độc quyền của mình đối với sáng … Đọc tiếp

Công bố đơn đăng ký sáng chế

Khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, giai đoạn công bố đơn đăng ký sáng chế là vấn đề cần được các cá nhân, tổ chức quan tâm và chú trọng. 1. Công bố … Đọc tiếp