Một số quy định pháp luật về bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có quy định khá chặt chẽ đối với bảo hộ giống cây trồng. Bài viết dưới đây là những cập nhật mới nhất về bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019;
 • Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Hồ sơ yêu cầu đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ của bên thứ ba

Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ, bất cứ bên thứ ba nào cũng có quyền gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ cho Cục Trồng trọt với lý do giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 170 Luật Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ làm theo mẫu tại Phụ lục 17 của Thông tư này;

b) Tài liệu, chứng cứ chứng minh giống cây trồng không đáp ứng tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ;

c) Bản sao chụp biên lai thu phí khảo nghiệm lại và bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.

(Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT)

 

Bằng bảo hộ giống cây trồng và hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam

Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài cây trồng, tên chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng, tên tác giả giống cây trồng và thời hạn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Theo quy định tại Điều 169 Luật sở hữu trí tuệ 2005, bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực như sau:

 1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 2. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.
 3. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực theo quy định tại Điều 170 và Điều 171 của Luật này.

 

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

Những câu hỏi thường gặp

Bảo hộ giống cây trồng là gì?

Bảo hộ giống cây trồng là quá trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người lao động hoặc tổ chức đối với giống cây trồng mà họ đã tạo ra, thông qua việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại cơ quan có thẩm quyền.

Ai có thể đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam?

Người lao động và tổ chức tại Việt Nam, bao gồm các tổ chức kinh doanh, các trung tâm nghiên cứu và các cơ quan quản lý nhà nước có thể đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam.

Bảo hộ giống cây trồng có tác dụng như thế nào?

Việc bảo hộ giống cây trồng giúp đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của người sở hữu giống cây trồng và tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này cũng giúp đảm bảo chất lượng giống cây trồng và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận