Tổng hợp những cảm âm nhạc Hoa tuyển chọn hay nhất

Bạn yêu thích những bài hát tiếng Hoa (nhạc Hoa) và có niềm đam mê với sáo trúc. Bạn muốn thể hiện những bài hát tiếng Trung này bằng sáo trúc, bạn là một người chơi sáo trúc nghiệp dư, chưa thể tự mình cảm nhận được các bài hát tiếng Trung. Và sau đây là danh sách một số ca khúc nhạc Hoa hay nhất đã được chúng tôi tuyển chọn và chia sẻ đến các bạn. Còn chần chờ gì nữa, cầm lấy cây sáo trúc và cover ngay bài hát mà bạn yêu thích.

Cảm Âm Nhạc Hoa-Trung Quốc Hay Nhất Tuyển Chọn -Tổng Hợp FULL | 1000 Cảm Âm  Sáo Trúc Hay Nhất Tuyển Chọn Đa Thể Loại

1. Cảm âm bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Đồ fa.. la đố2.. fa mì.. la đố2..

Đồ2 rê2.. mi2 fá2.. mí2 rê2 đô2
Lá sol fa.. fa fa, lá sol fa.. fa fa
Sol lá sol.. fa rề lá sol
Đồ fa.. la đố2.. fa mì.. la đố2..
Rê2.. mi2 fá2.. mí2 rê2 đô2
Lá sol fa.. fa fa,lá sol fa.. fa fa
Sol lá sol.. rề mi sól fa…

Đố2.. la sol fa đố2 mì
Rề mi rề ..mí rê đồ lá
Đố2.. la sol fa đố2 mì
Rề mi fa.. sol lá sol

Đồ fa la đố2 fa mì la đố2
Đồ2 rê2 mi2 fá2 mí2 rê2 đô2
Lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
Sol lá sol fa rề lá sol
Đồ fa la đố2 fa mì la đố2
Đồ2 rê2 mi2 fá2 mí2 rê2 đô2
Lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
Sol lá sol rề2 mi2 sól2 fa2

2. Cảm âm Thần Thoại (Full Tone)

Rê la mi, rê rê mi fa sol la

Rê rê rế đô rế đô sol la
Rê rê rế đô sol la sib la sol fa
Rê la sol mi rê

Lê la mi, rê rê mi fa sol la

Rê rê rế đô rế đô sol la

Rê rê rế đô sol la sib la sol fa

Rê la sol mi rê
ĐK:
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa

Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa fa
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol la la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa

Tone Cao
La mi2 si, la la si do2 re2 mi2
La la la2 sol2 la2 sol2 re2 mi2
La la la2 sol2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
La mi2 re2 si la.
ĐK:
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la si do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la do2 re2 do2 do2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2

La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 do2.

3. Cảm âm đồng thoại sáo trúc

Nhìn sao trời xa vời, lòng anh thầm mơ về, thời gian ngày xưa lúc có em trong đời.

Sol do2 xi do2 sol, sol do2 xi do2 sol, sol do2 xi do2 do2 do2 la la sol sol
Mà sao giờ chia lìa, tình đó sao tan mau.
Sol do2 xi do2 sol, sol mi2 re2 re2 do
Để tôi ngồi mong chờ, chờ một người đã xa?
Sol do2 xi2 do2 la, la la do2 la2 sol sol
Và rồi những giấc mơ xưa, trôi theo làn gió kia về đây.
Re2 r2 fa2 fa2 mi2 mi2, mi2 mi2 la re2 do2 do2 xi do2
Mang bao hạnh phúc sưởi ấm con tim này.
Do2 xi do2 fa2 sol sol2 fa2 mi2 re2 re2
Chẳng còn những nỗi đau kia, mình lại bên nhau cùng chung bước, đắp xây mộng ước, những ước mơ xa xưa …
Re2 re2 fa2 fa2 mi2 mi2 , mi2 mi2 xi2 xi2 la2 xi2 do3, Do3 re2 do2 la2 la2 la2 sol2 sol2 sol2

Chợt giấc mơ kia, tan biến mau … cho nỗi đau bỗng nhiên quay về.

Sol sol2 fa2 mi2 mi2 fa2 mi2, mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2.
Vì sao nước mắt vẫn cứ rơi vì người mỗi đêm.
Do2 mi2 sol2 la2 la2 la2 sol2 re2 re2 fa2 mi2
Dù anh vẫn biết, sẽ mãi không được còn có em sánh đôi trong đời.
Do2 mi2 sol2 la2 la2 la2 sol2 re2 re2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
Em chẳng về, chỉ anh luôn hoài mơ ….
Re2 mi2 la do2 do2 xi do2 do2.

4. Cảm âm nhạc phim Tây Du Ký

Re fa re la son fa

Mi re mi son la mi re
La re la re do si la
Fa son la si la son
Re la la re fa
La son .la son fa re fa son la
La re la re do si la
Do son .si la son fa son –la
Mi son son mi re do re
La do .. la do re..fa mi re do re.
Fa mi.fa mi re do re do . do re la
Fa mi.fa mi re do re do. Do re la
Re fa la. Fa la son
Mi son mi re do re
Re fa la fa la son
La do. La mi fa mi re do re

5. Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ

La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố

La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Rê La SoL Fa Rê Đô RêMi Rê Đô
La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa
SoL Fa SoL Rế Đố La SoL Fa SoL La
La SoL La Đố Rế Đố Rế Mí Rế
Rế La Đố Fá Rế Đố La Đố SoL
SoL La SoL Fa SoL Fa SoL La Đố
Fá Rế Đố La SoL La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa

6. Cảm Âm Vén Rèm Châu

Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.

Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2.
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2,
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

Fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 sol.
La sib fa2 mi2 re2 do2 sib do2 re2.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re mi do.
Re2 do2 sol re2 do2 sol fa sol.

Fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 sol.
La sib fa2 mi2 re2 do2 sib do2 re2.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re mi do.
Re2 do2 sol re2 do2 sol fa sol.

Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2,
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

7. Cảm âm lục dã tiên tung

L2 S2 L2 R2 F2 S2.

L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 L.
L2 S2 L2 R2 F2 S2.
L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2.
R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.
R2 R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.
R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.
L2 S2 L2 R2 F2 S2. L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2..

8. Cảm Âm Họa Tâm

Rề fà sol, sol sib la sol fa sol rề

rê fa sol, sol sib la fa sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa sol, sol rê2 đô2 sib la fa sol

rề rề fa sol sol sib la sol fa sol rề
rề fa sol, sol sib la fà sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, sol rê2 đô2 sib la fa son

Fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2, đô2 fa’2 rề2
fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2 fa2 sol2 đo2 rê2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa sol, son rê2 đô2 sib la fa sol

9. Cảm âm sáo trúc Ánh Trăng Bên Hồ Sen

F F R D R F F S L

S S F S, S D2 D2 L L S L
F F R D D2 L S L S F
S S F S S , L S F R S F
( F F R D R F F S L
S S F S, S D2 D2 L L S L
F F F R D D2 L S L S F
S S F S S L S F R S F

L D2 D2, D2 D2 R2 D2 L S F
R2 F2 R2 D2 L S F R S/ S L S
L D2 D2 D2, D2 R2 D2 L S F
R F R D S L F ) 2 lần

F F R F F, R F R F S F F
F F R F F, F S F S L D1
F F R F F, F D2 L L S F F
F F R F F, R F R F S F

(L D2 D2 D2, D2 R2 D2 L S F
R2 F2 R2 D2 L S F R S/ S L S
L D2 D2 D2, D2 R2 D2 L S F
R F R D S L F…..) 2 lần
R F R D S L F

10. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Âm nhạc có tác động tích cực như thế nào đến tâm trạng của con người?

Câu trả lời 1: Âm nhạc có thể có tác động tích cực đáng kể đến tâm trạng của con người. Nghiên cứu đã chứng minh rằng nghe nhạc yêu thích có thể kích thích sản sinh endorphin, một loại hormone giúp cải thiện tâm trạng và làm giảm căng thẳng. Âm nhạc cũng có khả năng kích thích các vùng não liên quan đến cảm xúc và gợi lên những kí ức tốt đẹp, giúp tạo ra cảm giác hạnh phúc và sảng khoái.

Câu hỏi 2: Âm nhạc có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển trí tuệ của trẻ em?

Câu trả lời 2: Âm nhạc có một vai trò quan trọng trong sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc học nhạc và chơi nhạc có thể cải thiện khả năng tư duy logic, sự tập trung và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ. Ngoài ra, việc tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ cũng giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, sự sáng tạo và khả năng giao tiếp.

Câu hỏi 3: Âm nhạc có vai trò gì trong việc duy trì và phát triển văn hóa của một quốc gia?

Câu trả lời 3: Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển văn hóa của một quốc gia. Âm nhạc thường phản ánh những giá trị, truyền thống và lịch sử của một dân tộc. Nó là một phần không thể thiếu trong các nghi lễ, lễ hội và sự kiện văn hóa quan trọng. Âm nhạc cũng có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông điệp, giúp thể hiện sự đa dạng và đặc trưng của mỗi quốc gia.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận