Chuyển giao công nghệ tế bào gốc (cập nhật 2023)

Chuyển giao công nghệ tế bào gốc là vấn đề được nhiều người quan tâm nhắc đến chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người chưa nắm rõ quy định về Chuyển giao công nghệ tế bào gốc. Bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu quy định pháp luật về Chuyển giao công nghệ tế bào gốc.

Chuyển giao công nghệ tế bào gốc
Chuyển giao công nghệ tế bào gốc

1. Chuyển giao công nghệ là gì

1.1. Chuyển giao công nghệ là gì

Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Luật chuyển giao công nghệ 2017, khái niệm chuyển giao công nghệ được quy định như sau:

“Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.”

Chuyển giao công nghệ là quá trình chuyển giao các kỹ năng, kiến thức, các công nghệ, các phương pháp sản xuất, các mẫu sản phẩm và các cơ sở giữa các chính phủ hay viện đại học và các học viện giáo dục khác để đảm bảo các sự phát triển và công nghệ có thể truy cập từ đa số người dùng, những người có thể phát triển và khai thác nhiều hơn công nghệ để chuyển thành các dịch vụ, vật liệu, ứng dụng, quá trình và sản phẩm mới.

Chuyển giao công nghệ là một dạng chuyển giao kiến thức. Chuyển giao theo chiều ngang là sự vận động của các công nghệ từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Chuyển giao theo chiều dọc khi các công nghệ được chuyển giao từ các trung tâm nghiên cứu ứng dụng đến các văn phòng phát triển và nghiên cứu.

Đối tượng có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó cho tổ chức, cá nhân khác khi chủ sở hữu công nghệ đồng ý.

Đối tượng của việc chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;
 • Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu;
 • Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;
 • Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng.

1.2. Hình thức chuyển giao công nghệ

Hình thức chuyển giao công nghệ được quy định tại Điều 5, Luật chuyển giao công nghệ 2017 như sau:

Điều 5. Hình thức chuyển giao công nghệ

 1. Chuyển giao công nghệ độc lập.
 2. Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợpsauđây:
 3. a) Dự án đầu tư;
 4. b) Góp vốn bằng công nghệ;
 5. c) Nhượng quyền thương mại;
 6. d) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Mua, bán máy móc, thiết bị quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Luật này.

 1. Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 2. 4. Việc chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này phải được lập thành hợp đồng; việc chuyển giao công nghệ tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 và khoản 3 Điều này được thể hiện dưới hình thức hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư có các nội dung quy định tại Điều 23 của Luật này.”

Các phương thức chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Chuyển giao tài liệu về công nghệ.
 • Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ trong thời hạn thỏa thuận.
 • Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào ứng dụng, vận hành để đạt được các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm, tiến độ theo thỏa thuận.
 • Chuyển giao máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Luật này kèm theo các phương thức quy định tại Điều này.
 • Phương thức chuyển giao khác do các bên thỏa thuận.

2. Chuyển giao công nghệ tế bào gốc

Chuyển giao công nghệ tế bào gốc là việc chuyển giao công nghệ đối với đối tượng chuyển giao là công nghệ tế bào gốc.

Tế bào gốc là một phần của cơ thể có khả năng biệt hoá thành nhiều loại tế bào khác. Có khả năng tái tạo những tế bào mới thay thế cho những tế bào cũ bị tổn thương. Một trong những khả năng kỳ diệu của tế bào gốc trong cơ thể là khả năng tái tạo hay tái sinh.

Với chức năng tái tạo hay tái sinh, tế bào gốc trong cơ thể giúp tạo ra những tế bào mới khỏe mạnh hơn, tế bào gốc được xem là “vị thuốc” chữa lành vết thương hữu hiệu.

Công nghệ tế bào gốc là công nghệ nghiên cứu về những ứng dụng của tế bào gốc  vào cuộc sống. Công nghệ tế bào gốc giúp quá trình tìm kiếm các nguồn tế bào gốc diễn ra tốt hơn.

Sản phẩm của nền công nghệ tế bào gốc vô cùng đa dạng, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, dược học, nông nghiệp, chăn nuôi, bảo tồn và các nghiên cứu sinh học, y sinh học… Sản phẩm của công nghiệp tế bào gốc rất đa dạng bao gồm các nhóm sản phẩm chính như tế bào gốc cho cấy ghép, các sản phẩm từ tế bào gốc cho cấy ghép điều trị, hay làm đẹp

Chuyển giao công nghệ tế bào gốc

2.1. Khuyến khích chuyển giao công nghệ tế bào gốc

Công nghệ khuyến khích được giao bao gồm:

Công nghệ cao; máy móc, thiết bị đi kèm công nghệ cao được khuyến khích chuyển giao theo pháp luật về công nghệ cao.

Công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam được khuyến khích chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao trong nước khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

Tạo ra sản phẩm có chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao hơn so với sản phẩm được tạo ra từ công nghệ cùng loại hiện có;

 • Tạo ra sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước;
 • Tạo ra dịch vụ, ngành, nghề sản xuất, chế tạo, chế biến sản phẩm mới; nuôi, trồng giống mới đã qua kiểm nghiệm;
 • Tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nguyên liệu so với công nghệ cùng loại hiện có ở Việt Nam;
 • Sản xuất, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; lưu trữ năng lượng hiệu suất cao;
 • Tạo ra máy móc, thiết bị nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; máy móc, thiết bị y tế, dược phẩm phục vụ khám, điều trị, bảo vệ sức khỏe con người, nâng cao chất lượng thể chất người Việt Nam;
 • Phát hiện, xử lý, dự báo để phòng chống thiên tai, dịch bệnh; cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính;
 • Sản xuất đồng bộ theo chuỗi có hiệu quả kinh tế – xã hội cao;
 • Tạo ra sản phẩm sử dụng đồng thời cho quốc phòng, an ninh và dân dụng;
 • Phát triển, hiện đại hóa nghề thủ công truyền thống.

Công nghệ tế bào gốc là công nghệ được khuyến khích chuyển giao theo quy định pháp luật. Vì vậy, nhà nước luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ tế bào gốc. 

2.2. Chuyển giao công nghệ tế bào gốc tại Việt Nam hiện nay

Ở nước ta, đánh dấu cho sự ra đời của ngành tế bào gốc được cho là từ năm 1996, khi công trình ứng dụng tế bào gốc đồng loài đầu tiên để điều trị bệnh lí máu ác tính được triển khai tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học Tp.HCM bởi Bác sĩ Trần Văn Bé.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có một nghiên cứu điều tra nào để đánh giá một cách tổng thể về tình hình nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và thương mại hoá tế bào gốc ở nước ta để cung cấp cho người quan tâm một cách nhìn tổng thể.

Đối với các đơn vị nghiên cứu, trên cơ sở các thông tin về thực trạng và khoảng cách công nghệ của các doanh nghiệp trong nước so với thế giới. Các đơn vị có thêm cơ sở để xác định các hướng nghiên cứu trong ngắn hạn và dài hạn, nâng cao hiệu quả ứng dụng của kết quả nghiên cứu trong thực tế sản xuất, hỗ trợ tốt hơn sự phát triển của doanh nghiệp nội địa.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành tế bào gốc và các ngành có liên quan. Các thông tin từ bản đồ công nghệ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường trong nước cũng như khu vực và thế giới, là các nguồn thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp định hướng phát triển tốt hơn thông qua xác định các thị trường mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn, xây dựng lộ trình phát triển công nghệ và chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Việc chuyển giao công nghệ tế bào gốc sẽ giúp nghành tế bào gốc ở Việt Nam phát triển, nhân rộng ứng dụng tuyệt vời mà bộ Tế bào gốc mang lại thông qua các mô hình vận hành đa dạng và hiệu quả. Phục vụ cho đời sống xã hội.

Lợi ích của doanh nghiệp khi nhận chuyển giao công nghệ tế bào gốc cũng rất lớn, có thể kể đến như:

 • Tiết kiệm chi phí R&D (Nghiên cứu và phát triển) sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Rút ngắn thời gian tung ra sản phẩm.
 • Giảm rủi ro sai lỗi trong sản phẩm.
 • Khả năng tùy biến công nghệ tế bào gốc thành đặc trưng khá dễ dàng.
 • Giảm các chi phí sữa chữa và các chi phí khác cho sản phẩm.

Chuyển giao công nghệ tế bào gốc bao gồm chuyển giao các công nghệ sau:

 • Công thức, kỹ thuật tế bào gốc.
 • Hệ thống, dây chuyền, máy móc nghiên cứu, phát triển tế bào gốc.
 • Giải pháp tế bào gốc.
 • Máy móc, thiết bị đi kèm với mỗi công đoạn nghiên cứu tế bào gốc.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết chuyển giao công nghệ tế bào gốc là gì do Luật sở hữu trí tuệ cung cấp đến cho bạn đọc. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về nội dung chuyển giao công nghệ tế bào gốc là gì. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc nhanh chóng và kịp thời.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Đức Cảnh

Viết một bình luận