Công bố đơn đăng ký sáng chế là gì? (Cập nhật 2023)

Khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, giai đoạn công bố đơn đăng ký sáng chế là vấn đề cần được các cá nhân, tổ chức quan tâm và chú trọng.

1. Công bố đơn đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế của bạn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp nếu đơn đăng ký của bạn hợp lệ. Thời gian công bố như sau:

+ Công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

+ Công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia trong trường hợp đơn đăng ký theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”).

+ Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

2. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

-Người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại Điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ và được cụ thể hoá như sau:

+ Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế (nếu người yêu cầu là người nộp đơn và yêu cầu đó được đưa ra ngay khi nộp đơn).

+ Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế, hoặc trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 06 tháng nếu có lý do xác đáng.

+ Người yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định; nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp muộn hơn thời hạn ấn định, người yêu cầu phải nộp thêm lệ phí gia hạn theo quy định tại điểm 20.4.b của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN; nếu không nộp phí thẩm định nội dung, yêu cầu thẩm định nội dung nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ bị coi là không hợp lệ và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tiến hành thẩm định nội dung đơn.

– Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp sau ngày công bố đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ hai kể từ ngày nhận được yêu cầu; nếu yêu cầu đó do người thứ ba đưa ra thì yêu cầu đó được thông báo cho người nộp đơn.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp trước ngày công bố đơn được công bố cùng với đơn tương ứng.

– Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định tại điểm 25.1.a trên đây, đơn bị coi như được rút bỏ tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

3. Công bố đơn đăng ký sáng chế tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về công bố đơn đăng ký sáng chế. Trình tự ACC thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về công bố đơn đăng ký sáng chế. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật  nêu trên.

4. Những câu hỏi thường gặp

Đơn đăng ký sáng chế là gì?

Đơn đăng ký sáng chế là một tài liệu đại diện cho quyền sở hữu công nghiệp, được sử dụng để đăng ký bảo vệ một phát minh, một thiết kế công nghiệp hoặc một biện pháp mới.

Những thông tin cần có trong đơn đăng ký sáng chế là gì?

Đơn đăng ký sáng chế cần bao gồm các thông tin về chủ sở hữu, nhóm ngành công nghiệp liên quan, tên phát minh, mô tả phát minh, đính kèm các bản vẽ hoặc biểu đồ kỹ thuật liên quan đến phát minh.

Quy trình công bố đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Sau khi nhận được đơn đăng ký sáng chế, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh, thẩm định và đưa ra quyết định về việc cấp bảo vệ sáng chế. Sau khi được chấp nhận, đơn đăng ký sáng chế sẽ được công bố trên bản tin bảo hộ sáng chế, trở thành tài sản công nghiệp có giá trị pháp lý và được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận