Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại (Cập nhật 2023)

Để tồn tại được trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, bảo hộ nói chung và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thương mại nói riêng đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Vậy, đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại là gì?

1. Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

 • Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
 • Đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp là:

+ Sáng chế

+ Kiểu dáng công nghiệp

+ Thiết kế bố trí

+ Nhãn hiệu

+ Tên thương mại

+ Chỉ dẫn địa lý

+ Bí mật kinh doanh

 • Căn cứ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Sáng chế, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ, trừ nhãn hiệu nổi tiếng. Tên thương mại được bảo hộ dựa trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Bí mật kinh doanh được bảo hộ dựa trên việc có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.
 • Hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo lẫn uy tín thương mại.
 • Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Quyền tài sản, trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được bảo hộ cả quyền tác giả
 • Thời gian bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Được bảo hộ trong thời gian nhất định và có đối tượng được gia hạn bảo hộ
 • Cơ quan đăng ký: Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh

Lưu ý: Quyền sở hữu công nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ thì mới được pháp luật công nhận và bảo vệ tất cả quyền và lợi ích

2. Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại

 • Thứ nhất, các đối tượng của sở hữu công nghiệp luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh là một trong những yếu tố cấu thành nên hàng hóa, dịch vụ.
 • Thứ hai, các đối tượng sở hữu công nghiệp chính là tài sản trí tuệ được ứng dụng trong hoạt động kinh tế- thương mại.
 • Thứ ba, quyền sở hữu công nghiệp có thể bị lạm dụng để làm cản trở thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế.
 • Thứ tư, việc sử dụng các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp đưa vào hoạt động kinh doanh, sản xuất, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi.
 • Thứ năm, đối với nhóm đối tượng sở hữu công nghiệp có tính thương mại thì chủ sở hữu được xác định là những người đang thực tế sử dụng, khai thác các đối tượng đó.
 • Thứ sáu, quyền sở hữu công nghiệp thương mại giúp doanh nghiệp chống lại những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, điển hình là những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, làm giảm giá trị, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Thứ bảy, quyền sở hữu công nghiệp thương mại bảo hộ những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời tạo lập nên giá trị lớn khi sự tiềm năng của một doanh nghiệp được xem xét thông qua: các sáng chế, tên thương mại, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh…

3. Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại. Khi xảy ra tranh chấp, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

4. Những câu hỏi thường gặp

Quyền sở hữu công nghiệp thương mại là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp thương mại là quyền pháp lý được cấp cho cá nhân hoặc tổ chức sử dụng, tận dụng và kiểm soát các sáng chế, thương hiệu, biểu tượng thương mại, bản quyền, thiết kế công nghiệp và các sản phẩm và dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh.

Đặc điểm nổi bật của quyền sở hữu công nghiệp thương mại là gì?

Đặc điểm nổi bật của quyền sở hữu công nghiệp thương mại bao gồm: (1) được bảo vệ bởi luật pháp và có tính hợp pháp; (2) độc quyền và không bị can thiệp bởi bên thứ ba; (3) được sử dụng để bảo vệ độc quyền sản phẩm hoặc dịch vụ; (4) mang lại lợi nhuận và giá trị thương mại cho chủ sở hữu.

Quyền sở hữu công nghiệp thương mại có những ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế?

Quyền sở hữu công nghiệp thương mại góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế bằng cách khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời bảo vệ quyền lợi kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, quyền sở hữu công nghiệp thương mại cũng là một yếu tố thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

Leave a Comment