Đăng ký bản quyền công nghệ và Bản quyền tác phẩm khoa học về công nghệ

Đăng ký bản quyền công nghệ hiện nay có thể là việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học về công nghệ, hoặc công nghệ được bảo hộ là sáng chế, bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, sáng chế và bí mật kinh doanh thường bảo hộ dưới quyền sở hữu công nghiệp, có quy trình đăng ký riêng biệt. Do đó, bài viết này sẽ đề cập đến tác phẩm khoa học về công nghệ được bảo hộ theo quy định về quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học. Vậy làm thế nào để đăng ký được bản quyền công nghệ?. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục đăng ký bản quyền công nghệ. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Điều kiện để tác phẩm khoa học về công nghệ được đăng ký bản quyền

Khi nói đến “bản quyền” thì sẽ được hiểu đó là việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, do đó đăng ký bản quyền công nghệ là việc đăng ký quyền tác giả đối với tác  phẩm khoa học về công nghệ.

Để đăng ký bản quyền công nghệ dưới dạng tác phẩm khoa học thì sản phẩm công nghệ đó cần phải đủ 2 yếu tố:

 • Sản phẩm công nghệ đó là một tác phẩm khoa học được định hình ở dạng chữ viết trên giấy hoặc trên chất liệu khác hoặc có thể ở một dạng khác chữ viết;
 • Tác phẩm khoa học về công nghệ nêu trên phải thể hiện được tính mới của sản phẩm công nghệ, được thể hiện ở sự sáng tạo bằng chính trí tuệ của cá nhân, tổ chức sáng tạo mà không phải là bản sao chép của bất cứ người/nguồn nào khác. Tính mới, sáng tạo của tác phẩm này phải được đảm bảo là lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam thì cá nhân, tổ chức đó mới được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học về công nghệ này.

Khi hội tụ đủ 2 yếu tố trên thì tác phẩm khoa học về công nghệ được đăng ký bản quyền theo quy trình và trình tự đăng ký giống các tác phẩm khác thuộc quyền tác giả.

2. Thủ tục đăng ký bản quyền công nghệ (tác phẩm khoa học về công nghệ)

 • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm khoa học về công nghệ có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả.
 • Căn cứ pháp lý:

+ Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành;

+ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

+ Thông tư số 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng).
 •  Thành phần hồ sơ đăng ký: số lượng 01 bộ

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả: viết bằng Tiếng Việt, và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tóm tắt nội dung tác phẩm, thời gian, địa điểm, hình thức công bố, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

+ 02 bản sao tác phẩm khoa học về công nghệ đăng ký quyền tác giả;

+ Giấy ủy quyền (nếu người nộp đơn là người được ủy quyền);

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả của tác phẩm khoa học về công nghệ thuộc sở hữu chung.

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Lưu ý: Các tài liệu trên phải được thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp là tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

 • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.
 • Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả: Giấy chứng nhận quyền tác giả được ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả và được công bố trên Công báo về quyền tác giả.
 • Phí đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học về công nghệ dưới dạng viết: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, tác giả, chủ sở hữu cũng có thể làm thủ tục cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của tác phẩm khoa học về công nghệ nếu có nhu cầu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền công nghệ tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có thủ tục đăng ký bản quyền công nghệ.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký bản quyền công nghệ từ ACC Group. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

4. Những câu hỏi thường gặp

Đăng ký bản quyền công nghệ là gì?

Đăng ký bản quyền công nghệ là việc đăng ký bản quyền cho các sáng chế, phát minh, thiết kế sản phẩm hoặc phần mềm có tính sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Quá trình đăng ký này sẽ giúp người sở hữu bảo vệ quyền lợi và tránh việc bị sao chép hoặc sử dụng trái phép sản phẩm của mình.

Bản quyền tác phẩm khoa học về công nghệ là gì?

Bản quyền tác phẩm khoa học về công nghệ là quyền sở hữu tác phẩm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm các bài báo, tài liệu nghiên cứu, sách giáo khoa, tài liệu học tập, tạp chí, hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu đào tạo, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu định hướng, bản mô tả sản phẩm và phần mềm. Việc đăng ký bản quyền tác phẩm khoa học về công nghệ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu và tránh việc sao chép, sử dụng trái phép sản phẩm của mình.

Khác nhau giữa đăng ký bản quyền công nghệ và bản quyền tác phẩm khoa học về công nghệ là gì?

Đăng ký bản quyền công nghệ là việc đăng ký bảo vệ cho các sáng chế, phát minh, thiết kế sản phẩm hoặc phần mềm có tính sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, bản quyền tác phẩm khoa học về công nghệ bảo vệ các tác phẩm văn học, khoa học và công nghệ. Trong cả hai trường hợp, đăng ký bảo vệ bản quyền sẽ giúp bảo vệ quyền lợi và tránh việc bị sao chép hoặc sử dụng trái phép sản phẩm của mình.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận