Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Rate this post

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là một trong những điều kiện để được hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Bài viết dưới đây là những cập nhật mới nhất về hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn bản quy phạm pháp luật

 • Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
 • Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;

Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ

Các nội dung trong hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định như sau:

 1. Tên công nghệ được chuyển giao.
 2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
 3. Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.
 4. Phương thức chuyển giao công nghệ.
 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 6. Giá, phương thức thanh toán.
 7. Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
 8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).
 9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.
 10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.
 11. Phạt vi phạm hợp đồng.
 12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 13. Cơ quan giải quyết tranh chấp.
 14. Nội dung khác do các bên thỏa thuận.

(Theo Điều 23 Luật chuyển giao công nghệ 2017)

Giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 22 Luật chuyển giao công nghệ 2017 quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ như sau:

 • Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
 • Ngôn ngữ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận.
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ được giao kết và thực hiện theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cạnh tranh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời hạn thực hiện và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ

 • Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận.
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm giao kết, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

5.1. Các trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ

(khoản 1 Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ 2017)

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đối với các trường hợp chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhà nước vẫn khuyến khích các cá nhân, tổ chức nên đăng ký.

5.2. Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của Luật này; trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

5.3. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước được quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

a) Hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao;

b) Hợp đồng không có đối tượng công nghệ, nội dung chuyển giao công nghệ;

c) Nội dung hợp đồng trái với quy định của Luật này.

 

Hiệu lực Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

 • Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ có hiệu lực kể từ ngày cấp.
 • Cơ quan cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nội dung trong Giấy phép chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

b) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ hoặc đăng ký chuyển giao công nghệ;

c) Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan.

 

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận