Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế (Mới 2023)

Theo quy định của pháp luật, nếu chủ sở hữu một kiểu dáng công nghiệp muốn sản phẩm được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp quốc tế thì phải nộp đơn bảo hộ tại quốc gia muốn được bảo hộ. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về những quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế.

đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

Cơ sở pháp lý 

Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989

Các hình thức đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

Để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại các quốc gia khác ngoài Việt Nam, chủ sở hữu có thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp bằng các cách sau:

  • Chủ sở hữu thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký trực tiếp tại các cơ quan sở hữu trí tuệ của từng quốc gia riêng lẻ mà chủ sở hữu cần được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của mình. 
  • Chủ sở hữu có thể nộp đơn quốc tế thông qua nghị định thư Madrid (Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989). Dưới hình thức này, chủ sở hữu có thể đăng ký trực tiếp tại Văn phòng quốc tế hoặc thông qua trung gian là cơ quan quốc gia của nước thành viên nếu luật nước đó cho phép.

Quy định về đơn quốc tế

Khoản 1 Điều 3 Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989 quy định về nội dung đơn quốc tế như sau:

“Mọi đơn quốc tế theo Nghị định thư này đều phải được làm theo mẫu quy định tại Quy chế. Cơ quan xuất xứ phải xác nhận rằng các thông tin trong đơn quốc tế tương ứng với các thông tin trong đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở, tùy từng trường hợp, tại thời điểm xác nhận. Ngoài ra, Cơ quan đó phải nêu

(i) ngày nộp đơn và số đơn, đối với đơn cơ sở;

(ii) ngày đăng ký và số đăng ký cũng như ngày nộp đơn và số đơn đăng ký cơ sở, đối với đăng ký cơ sở.

Cơ quan xuất xứ cũng phải nêu ngày nộp đơn quốc tế.

Các yêu cầu khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

Người nộp đơn phải nêu hàng hóa và dịch vụ mà theo đó nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ và nếu có thể, phải nêu cả nhóm hoặc các nhóm tương ứng theo Bảng phân loại được thiết lập theo Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu. Nếu người nộp đơn không nêu chỉ dẫn phân loại này thì Văn phòng quốc tế sẽ thực hiện việc phân loại hàng hóa và dịch vụ vào các nhóm phù hợp của Bảng phân loại nêu trên. Việc chỉ dẫn các nhóm hàng hóa của người nộp đơn sẽ được Văn phòng quốc tế phối hợp với Cơ quan xuất xứ kiểm tra. Trong trường hợp có sự bất đồng giữa Cơ quan xuất xứ và Văn phòng quốc tế thì quan điểm của Văn phòng quốc tế sẽ được ưu thắng.

 

Nếu người nộp đơn yêu cầu bảo hộ màu sắc như đặc điểm phân biệt của nhãn hiệu thì người đó phải

(i) tuyên bố về điều đó, và nộp cùng với đơn quốc tế một thông báo chỉ rõ màu sắc hoặc tập hợp màn sắc cần được bảo hộ;

(ii) nộp kèm theo đơn quốc tế mẫu nhãn hiệu đó dưới dạng màu, mẫu này sẽ được kèm theo thông báo của Văn phòng quốc tế; số lượng mẫu nhãn hiệu được ấn định tại Quy chế.

(Khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989)

 

Quy định về ngày đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

Văn phòng quốc tế sẽ đăng ký ngay những nhãn hiệu được nộp theo Điều 2. Ngày đăng ký quốc tế sẽ là ngày Cơ quan xuất xứ nhận được đơn quốc tế, với điều kiện Văn phòng quốc tế nhận được đơn quốc tế đó trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đó. Nếu Văn phòng quốc tế không nhận được đơn quốc tế trong thời hạn đó, ngày đăng ký quốc tế sẽ là ngày Văn phòng quốc tế nhận được đơn quốc tế đó. Văn phòng quốc tế sẽ không chậm trễ thông báo về đơn quốc tế đó cho các Cơ quan có liên quan. Nhãn hiệu được đăng ký trong Đăng bạ quốc tế sẽ được công bố trên công báo định kỳ do Văn phòng quốc tế phát hành, trên cơ sở các thông tin trong đơn quốc tế. (Khoản 4 Điều 3 Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989)

 

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế

Cơ quan xuất xứ có thể quy định theo thẩm quyền riêng và thu vì lợi ích riêng, khoản phí đối với người nộp đơn đăng ký quốc tế hoặc chủ sở hữu Đăng ký quốc tế liên quan đến việc nộp đơn quốc tế hoặc gia hạn Đăng ký quốc tế.

Để đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng quốc tế phải nộp trước khoản phí quốc tế, bao gồm:

(i) phí cơ bản;

(ii) phụ phí cho mỗi nhóm của phân loại hàng hóa quốc tế trong đó có hàng hóa, dịch vụ sẽ mang nhãn hiệu, tính từ nhóm thứ ba trở lên;

(iii) phí bổ sung đối với mỗi yêu cầu mở rộng lãnh thổ bảo hộ theo quy định tại Điều 3ter.

(Khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989)

 

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế?

Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế, bạn cần nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Đơn đăng ký này bao gồm thông tin về kiểu dáng, tên chủ sở hữu, địa chỉ, quốc gia và các giấy tờ liên quan. Sau khi được duyệt, bạn sẽ nhận được chứng chỉ đăng ký.

Thời gian xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế là bao lâu?

Thời gian xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế có thể khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia. Tuy nhiên, thường mất khoảng từ 6 đến 12 tháng để xử lý đơn đăng ký. Nếu thông tin đăng ký không đầy đủ hoặc không chính xác, quá trình xử lý có thể kéo dài hơn.

Chi phí để đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế là bao nhiêu?

Chi phí để đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế cũng khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia. Thông thường, chi phí này sẽ bao gồm phí đăng ký và phí tư vấn luật sư. Tổng chi phí có thể từ vài trăm đến vài nghìn đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu đăng ký được chấp nhận, chi phí này sẽ đáng đồng tiền bát gạo vì nó bảo vệ quyền lợi của bạn trước các bên thứ ba.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Phương

Viết một bình luận