Tác dụng của việc đăng ký bản quyền tác giả (Cập nhật 2023)

Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả hay nó có tác dụng gì cho tác phẩm của mình trong khi theo quy định cả pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì bản quyền tác giả được tự động bảo hộ. Đăng ký bản quyền tác giả là việc làm hết sức quan trọng để bảo vệ tài sản trí tuệ của chủ sở hữu tác phẩm. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký quyền tác giả. Và qua bài viết chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được đăng ký quyền tác giả có tác dụng hay lợi ích gì?

1. Quyền tác giả là gì?

–         Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với một tác phẩm văn học, khoa học, phần mềm, … do chính tác giả sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các tác phẩm đó phải là sản phẩm trí óc do chính tác giả tạo ra và hoàn toàn không sao chép từ nguồn đã biết.

2. Đăng ký quyền tác giả:

–         Việc chúng ta hoặc các phương tiện truyền thông nhắc đến thuật ngữ đăng ký bản quyền hay đăng ký bản quyền tác giả rất nhiều lần, vậy đăng ký bản quyền là gì?

–         Đăng ký bản quyền tác giả được hiểu là một thủ tục hành chính được tiến hành bởi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tới cơ quan đăng ký để ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đăng ký.

–         Sau khi được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký, chủ sở hữu tác phẩm sẽ được độc quyền sử dụng tác phẩm đã đăng ký trên lãnh thổ Việt Nam.

–         Việc đăng ký bản quyền tác giả là hình thức không bắt buộc, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả sẽ được phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Vi vậy, ngay sau khi hoàn thành tác phẩm và mặc dù chưa tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền, quyền tác giả vẫn sẽ phát sinh từ thời điểm đó. Tuy nhiên, việc đăng ký sẽ chứng minh được ai có quyền sở hữu đối với tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra.

3. Tại sao phải đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm?

–         Đăng ký quyền tác giả là việc làm rất cần thiết để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm của mình: như sao chép, lạm dụng tác phẩm khi không được sự đồng ý của họ.

–         Để tạo ra một tác phẩm có giá trị và sáng tạo đem lại giá trị trên thực tế đòi hỏi tác giả phải bỏ ra sự lao động trí óc và mất rất nhiều thời gian và nguồn tài chính. Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

–         Một tác phẩm được tạo ra có tính sáng tạo, độc đáo, có giá trị và được nhiều người tiếp nhận đồng nghĩa với việc sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chính tác giả và chủ sở hữu.

Vì vậy

–         Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm, tránh những hành vi với mục đích thu lợi nhuận bất hợp pháp khác. Nếu người khác muốn sử dụng hoặc sao chép thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.

–         Một tác phẩm ngoài giá trị tinh thần song song đó là yếu tố thương mại đi kèm nếu như để các hành vi xâm phạm quyền tác giả đó tiếp tục xảy ra thì đây thực sự là một điều bất công với tác giả đã sử dụng chất xám của mình tạo ra tác phẩm.

–         Trong thực tế việc chứng minh quyền sở hữu khi chưa được đăng ký bảo hộ là rất khó khăn. Đặc biệt là những tác phẩm bạn sáng tạo ra từ rất lâu. Đây chính là nguyên nhân quan trọng giải thích tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả. Vì thông qua việc đăng ký bản quyền, bạn sẽ được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đây chính là tài liệu quan trọng nhất để chứng minh bạn là tác giả của tác phẩm.

4. Tác phẩm nào sẽ được bảo hộ quyền tác giả?

–         Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng Sở hữu trí tuệ được chia thành quyền tác giả, quyền liên quan, sở hữu công nghiệp, quyền liên quan đến giống cây trồng. Tùy thuộc vào từng sản phẩm đăng ký để xác định thuộc đối tượng nào trong các đối tượng nêu trên. Đặc biệt, khách hàng cần lưu ý, không phải bất kỳ sản phẩm, loại hình tác phẩm nào cũng có thể được đăng ký quyền tác giả.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các loại hình sau đây sẽ thuộc đối tượng đăng ký quyền tác giả:

–        Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác

–        Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

–        Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

–        Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

–        Tác phẩm nhiếp ảnh

–        Tác phẩm kiến trúc

–        Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học

–        Tác phẩm báo chí

–        Tác phẩm âm nhạc

–        Tác phẩm sân khấu

–        Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự

–        Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

Như vậy, đăng ký bản quyền tác giả là việc khi tác phẩm được hoàn thành, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm sẽ tiến hành thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng để chứng mình mình là chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm và được độc quyền sử dụng tác phẩm tại Việt Nam.

 

5. Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?

Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả đối với tác phẩm sẽ bao gồm 02 quyền là quyền tài sản và quyền nhân thân. Cụ thể:

–         Quyền nhân thân trong quyền tác giả bao gồm những quyền sau:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

–         Quyền tài sản trong quyền tác giả sẽ bao gồm những quyền sau:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

 

6. Tác dụng của việc đăng ký bản quyền tác giả:

–         Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả này là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm.

–         Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cũng là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm, được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

–          Cuối cùng, việc đăng ký còn giúp cho chủ sở hữu tiến hành một số thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký “giấy khai sinh” cho tác phẩm. Cũng như chúng ta khi sinh ra ai cũng có tên có tuổi và được Ba Mẹ làm giấy khai sinh tại cơ quan nhà nước, sau đó lớn lên thì có thêm chứng minh nhân dân. Đó là giấy tờ tùy thân, chứng minh nguồn gốc/quê quán của chúng ta và nó sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời.

Đối với tác phẩm cũng vậy, khi chúng ta sáng tạo ra bất kỳ một tác phẩm nào thì cũng nên đăng ký khai sinh cho nó để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận – gọi là giấy tờ tùy thân. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ giúp cho tác phẩm của bạn được “thừa nhận hợp pháp”, nó còn giúp chủ thể sáng tạo ra tác phẩm, chủ sở hữu tác phẩm khẳng định vững chắc hơn nữa quyền của mình đối với đứa con tinh thần mà mình tạo ra. Đồng thời, nó sẽ là một căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng chứng minh cho nguồn gốc của tác phẩm nếu có tranh chấp xảy ra. Do đó, đăng ký quyền tác giả là một công việc vô cùng quan trọng để bảo vệ những tài sản trí tuệ của bạn.

Khi chủ sở hữu của sản phẩm hoặc tác giả cúa tác phẩm cho ra đời sản phẩm, tác phẩm của mình thì hoàn toàn có thể đi đăng ký bản quyền cho sản phẩm với cục bản quyền Việt Nam. Khi đăng ký bản quyền thương hiệu thành công tác giả sẽ được cục Sở hữu trí tuệ cấp cho giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho sản phẩm của mình.
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng cụ thể để xác nhận tư cách và quyền của tác giả cũng như chủ sở hữu  đối với tác phẩm đã đăng ký bản quyền.
Nếu tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm sản phẩm của mình không đăng ký bản quyền Dịch Vụ Thương Hiệu nghĩ khi có tranh chấp xảy ra thì chủ sở hữu phải làm sao chứng minh được quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tự mình phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh mình là chủ sở hữu của tác phẩm đó.
Trong nhiều trường hợp thì tác giả, chủ sở hữu rất khó để chứng minh quyền tác giả của mình, thậm chí không thể chứng minh được chính mình là tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm có tranh chấp. Vì vậy để tránh những rủi ro như thế này thì chủ sở hữu nên đi đăng ký bản quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền. Lúc đó sẽ không sợ tranh chấp mà cũng không cần phải chứng minh mình là chủ sở hữu của sản phẩm đó.

Về thủ tục đăng ký bản quyền hiện nay thì khá đơn giản và chi phí cũng không quá cao so với lợi ích thiết thực mà nó đem lại. Vì vậy, khi sáng tạo ra tác phẩm, đặc biệt các tác phẩm có độ sáng tạo cao, có giá trị thương mại và có nhiều khả năng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt thì tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm, sản phẩm nên nhanh chóng thực hiện việc đăng ký quyền tác giả.

Với những tác dụng nêu trên, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên tiến hành xin giấy chứng nhận bản quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của ACC

ACC Group cung cấp đầy đủ và toàn diện dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm dịch vụ đăng ký quyền tác giả. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và giàu kinh nghiệm, ACC đảm bảo không những đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ pháp lý toàn diện nhất, chính xác nhất, đảm bảo sự hoạt động hợp pháp cũng như lợi ích tối đa cho khách hàng.

8. Những câu hỏi thường gặp

Tại sao nên đăng ký quyền tác giả?

  • Đăng ký quyền tác giả giúp bảo vệ quyền lợi của tác giả và đảm bảo người dùng không sử dụng, sao chép hoặc phân phối tác phẩm mà không được sự cho phép của tác giả.
  • Đăng ký cũng giúp tác giả đàm phán về quyền sử dụng tác phẩm và thu nhập từ việc sử dụng tác phẩm của mình.
  • Đăng ký còn tạo niềm tin và uy tín cho tác giả trong mắt người dùng và thị trường.

Các loại tác phẩm nào có thể đăng ký quyền tác giả?

  • Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục, tài liệu học tập và đào tạo.
  • Tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, phim hoạt hình, phần mềm, trò chơi điện tử, website, báo chí, và nhiều loại sản phẩm khác.

Quy trình đăng ký quyền tác giả như thế nào?

  • Đầu tiên, tác giả phải điền đơn đăng ký quyền tác giả và nộp kèm theo bản sao tác phẩm.
  • Tiếp theo, tác giả phải thanh toán phí đăng ký và chờ đợi quá trình xử lý hồ sơ.
  • Sau khi được chấp thuận, tác giả sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và có thể sử dụng tài sản trí tuệ của mình với quyền lợi được bảo vệ theo pháp luật.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận