Thủ tục đăng ký sáng chế máy móc tại Việt Nam mới nhất 2023

Đăng ký sáng chế máy móc cũng giống như việc đăng ký bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm, quy trình khác. Theo đó chủ sở hữu cần nộp kèm theo hồ sơ Đăng ký bảo hộ sáng chế là bản mô tả sáng chế máy công nghiệp.

1. Điều kiện chung đối với sáng chế máy móc được bảo hộ

– Sáng chế máy móc được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới.
 • Có trình độ sáng tạo.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

– Sáng chế máy móc được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế

 • Tác giả sáng tao sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới các hình thức giao việc, thuê việc (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với các quy định của pháp luật).
 • Đối với các đối tượng xin bảo hộ do nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau sáng tạo ra hoặc đầu tư để sáng tạo thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký, tuy nhiên quyền đăng ký chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đồng ý.
 • Sáng chế được bảo hộ trong trường hợp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách Nhà nước.
 • Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, đối tượng xin bảo hộ phải đáp ứng các yêu cầu: có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp;
 • Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, đối tượng xin bảo hộ phải đáp ứng các yêu cầu sau: có tính mới; có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký sáng chế máy móc

đăng ký sáng chế máy móc

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để thực hiện đăng ký sáng chế nhãn hiệu thì hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Tờ khai Đăng ký bảo hộ sáng chế.
 • Bản mô tả sáng chế.
 • Mẫu giấy ủy quyền.
 • Các tài liệu có liên quan (nếu có).
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế máy móc

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký sáng chế, chủ thể có nhu cầu đăng ký sáng chế có thể nộp đơn qua hai còn đường: gửi qua bưu điện hoặc nộp đơn trực tiếp tới Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ. Chủ thể nên sớm nộp đơn đăng ký để có ngày ưu tiên đăng ký sớm nhất vì ai nộp đơn trước sẽ được hưởng quyền ưu tiên trước.

Bước 3: Thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký sáng chế máy móc

Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế để xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu hợp lệ hay không, chuyên viên của Cục SHTT sẽ tiến hành một số công việc sau:

– Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn: danh mục tài liệu, thời hạn các tài liệu trong đơn,…

– Tiến hành kiểm tra sơ bộ những nội dung có trong đơn đăng ký.

Sau khi kiểm tra, nếu đơn đăng ký đáp ứng được các yêu cầu sẽ có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo. Trường hợp đơn không hợp lệ sẽ có thông báo cụ thể lý do từ chối để người nộp đơn chỉnh sửa, bổ sung.

Thời hạn thẩm định đơn đăng ký sáng chế về mặt hình thức là 01 tháng tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký sáng chế máy móc

Đơn đăng ký sáng chế của bạn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp nếu đơn đăng ký của bạn hợp lệ. Thời gian công bố như sau:

– Công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia trong trường hợp đơn đăng ký theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”).

– Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Bước 5: Thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký sáng chế máy móc

– Thẩm định nội dung là đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

– Đối với những hồ sơ đã nhận được thông báo chấp thuận của Cục Sở hữu trí tuệ thì sẽ tiếp tục được thẩm định về mặt nội dung. Cục Sở hữu trí tuệ sau khi nhận được yêu cầu sẽ tiến hành việc thẩm định nội dung bằng việc đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ gồm có:

 • Tính mới của đối tượng.
 • Trình độ sáng tạo.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp của đối tượng xin được bảo hộ.

– Thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 6: Nhận văn bằng bảo hộ sáng chế máy móc

Sau quá trình thẩm tra nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra hai kết quả như sau:

 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đăng ký không đủ điều kiện để được bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đăng ký đã đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, người nộp đơn cũng đã thực hiện việc nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bản bảo hộ. Đối tượng được bảo hộ sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

4. Thủ tục đăng ký sáng chế máy móc tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thủ tục đăng ký sáng chế máy móc. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký sáng chế máy móc. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

5. Những câu hỏi thường gặp

Đăng ký sáng chế máy móc là gì?

Đăng ký sáng chế máy móc là thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho một sản phẩm máy móc mới được sáng chế.

Tại sao nên đăng ký sáng chế máy móc?

Đăng ký sáng chế máy móc giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người sáng chế, ngăn chặn việc sao chép, sao lưu, sản xuất hay bán sản phẩm tương tự mà không được phép. Đồng thời, đăng ký sáng chế còn giúp tăng giá trị của sản phẩm, thu hút đầu tư và tạo lợi nhuận cho người sở hữu.

Thủ tục đăng ký sáng chế máy móc như thế nào?

Để đăng ký sáng chế máy móc, người sáng chế cần chuẩn bị tài liệu liên quan đến sản phẩm, bao gồm thông tin về công nghệ sử dụng, thiết kế, tính năng và lợi ích của sản phẩm. Sau đó, người đăng ký sẽ nộp đơn đăng ký sáng chế tại cơ quan sở hữu trí tuệ tại địa phương hoặc quốc gia mình đang hoạt động. Cơ quan sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định có cấp giấy chứng nhận sở hữu sáng chế hay không. Quá trình đăng ký sáng chế có thể mất vài tháng đến vài năm tùy thuộc vào quy trình xét duyệt và thủ tục của từng quốc gia.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận