Quy trình đăng ký sáng chế quốc tế (Cập nhật mới nhất)

Đăng ký sáng chế quốc tế là thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích đối với thành quả lao động, sáng tạo của mình tại các nước sở tại trên thế giới. Sự sáng tạo của con người là không ngừng nghỉ, ngày càng có thêm nhiều phát minh để đời. Đối với việc bảo hộ sáng chế tại Việt Nam thì cũng đã có hướng dẫn và quy định cụ thể, còn đối với luật pháp quốc tế thì quy định như thế nào? Bài viết này ACC sẽ hướng dẫn quý khách làm thủ tục đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo các quy định hiện hành đầy đủ nhất.

1. Hình thức đăng ký sáng chế quốc tế

Để bảo hộ sáng chế của mình ở quốc tế thì sẽ có các hình thức sau để nhà sáng tạo lựa chọn tiến hành nộp đơn đăng ký sao cho phù hợp nhất:

Hình thức 1: Đăng ký sáng chế quốc tế theo đơn quốc gia (theo Công ước Paris)

 • Chủ sở hữu nộp đơn tại quốc gia mà mình muốn sáng chế được bảo hộ. Việc này để hưởng các quyền ưu tiên nộp đơn trước.
 • Không nộp cùng lúc nhiều quốc gia mà phải trong thời hạn 12 tháng từ ngày nộp đơn thì chủ sở hữu mới tiến hành nộp đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế cho các nước muốn bảo hộ còn lại.
 • Việc xử lý đơn sẽ được sẽ theo quy định của từng quốc gia.

Hình thức 2: Đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT

2. Đăng ký theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 •  Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam bằng tiếng Anh (3 bản)
 • Nếu chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính thì cần có: Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế

Hồ sơ đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ. Cục SHTT có trụ sở chính tại Hà Nội và 2 Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 3: Quy trình xử lý đơn đăng ký

Khi nhận được hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định đơn đăng ký từ phía người nộp đơn. Việc này để: 

 • Xác định đối tượng mà chủ sở hữu yêu cầu bảo hộ có thuộc diện bí mật quốc gia hay là không?
 • Thông báo cho người nộp đơn các khoản phí, lệ phí đăng ký sáng chế quốc tế cần phải hoàn thành.
 • Thông báo cho người nộp đơn để chuyển cho Văn phòng quốc tế.
 • Gửi một bản hồ sơ đăng ký bằng sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản tra cứu cho cơ quan tra cứu quốc tế.

3. Đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Đăng ký sáng chế quốc tế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam bao gồm:

 • 2 tờ khai đăng ký sáng chế quốc tế theo mẫu.
 • Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả sáng chế, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt.
 • Nếu có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì cần có: Bản dịch ra tiếng Việt của các phụ lục báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế.
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính).
 • Nếu nộp đơn sáng chế quốc tế thông qua đại diện cần có: Giấy ủy quyền

Bước 2: Nộp hồ sơ bảo hộ sáng chế quốc tế

Hồ sơ nộp tới Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính ở thành phố Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng theo 2 hình thức: trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Bước 3: Thẩm định đơn sáng chế

Việc thẩm định đơn đăng ký sáng chế sẽ do Cục Sở hữu trí tuệ đảm nhiệm để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo hộ, dựa vào đó để đưa ra kết luận có đồng ý cấp Bằng độc quyền hay không.

 • Thẩm định hình thức: để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng từ ngày nộp đơn
 • Nếu hợp lệ thì Cục sẽ ra quyết định chấp nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế hợp lệ.
 • Nếu không hợp lệ thì thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn, đồng thời nêu rõ lý do không được chấp nhận để người nộp sửa chữa.
 • Công bố đơn: Đơn bảo hộ bằng sáng chế quốc tế sẽ được đăng công bố trên công báo sở hữu công nghiệp ngay sau khi có quyết định đơn hợp lệ. Thời hạn công bố là 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Thẩm định nội dung đơn sáng chế quốc tế: khi nhận được yêu cầu thẩm định từ phía người nộp đơn, việc này để xác định phạm vi bảo hộ bằng việc đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ. Thời hạn thẩm định nội dung không quá 18 tháng từ ngày công bố đơn.

Bước 4: Quyết định cấp/từ chối cấp bằng sáng chế quốc tế

 • Quyết định cấp văn bằng bảo hộ nếu đối tượng trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, đồng thời nộp đầy đủ các chi phí đầy đủ và đúng thời hạn. Sau đó sẽ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
 • Từ chối cấp bằng bảo hộ nếu đối tượng nêu trong đơn bảo hộ sáng chế quốc tế không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ

4. Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2011/TT-BKHĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN.

Trên đây là bài tư vấn “Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế” theo quy định hiện nay. Trên thực tế, hồ sơ, quy trình, thủ tục Quý khách hàng sẽ có nhiều những vướng mắc, phát sinh, để hỗ trợ các vướng mắc đó. 

5. Thủ tục đăng ký sáng chế Quốc tế tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế mà ACC đã cung cấp.

6. Những câu hỏi thường gặp

Đăng ký sáng chế quốc tế là gì?

Đăng ký sáng chế quốc tế là thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế được áp dụng trên toàn thế giới, theo hệ thống PCT (Patent Cooperation Treaty). Qua đó, người đăng ký sẽ nhận được một đơn vị quốc tế chấp nhận và bảo vệ sáng chế của họ trên nhiều quốc gia khác nhau.

Ai có thể đăng ký sáng chế quốc tế?

Các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới đều có thể đăng ký sáng chế quốc tế thông qua hệ thống PCT. Tuy nhiên, đăng ký sáng chế quốc tế yêu cầu nhiều chứng minh và giấy tờ pháp lý, do đó cần có sự tư vấn và hỗ trợ từ luật sư hoặc đại diện pháp lý có liên quan.

Đăng ký sáng chế quốc tế có lợi ích gì?

Việc đăng ký sáng chế quốc tế giúp bảo vệ và tăng giá trị cho sáng chế của người đăng ký trên toàn thế giới, từ đó tạo ra cơ hội kinh doanh và tiếp cận thị trường toàn cầu. Ngoài ra, đăng ký sáng chế quốc tế cũng giúp tránh việc bị xâm phạm quyền sáng chế từ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận