Hình thức đăng ký thương hiệu cửa hàng (Cập nhật mới nhất)

Thương hiệu cửa hàng là một đối tượng được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam khi cửa hàng thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu cửa hàng. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về đăng ký thương hiệu cửa hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Văn bằng bảo hộ

Thương hiệu được pháp luật pháp luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

Văn bằng bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu (sau đây gọi là chủ văn bằng bảo hộ); tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ.

Văn bằng bảo hộ gồm Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

2. Hiệu lực bảo hộ thương hiệu cửa hàng

Văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định tại luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

3. Sử dụng nhãn hiệu là gì?

Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;

c) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

4. Xác định chủ sở hữu đối với thương hiệu cửa hàng

Theo quy định tại Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu được xác định như sau: “Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.”

5. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

c) Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

đăng ký thương hiệu cửa hàng

6. Đăng ký thương hiệu cửa hàng

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:

a) Tờ khai đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

b) Bản mô tả, trong đó có phạm vi bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế; bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; bản mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

c) Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

7. Các trường hợp bị từ chối đơn đăng ký thương hiệu cửa hàng

Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

a) Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;

b) Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ;

c) Đơn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật này mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

8. Dịch vụ đăng ký thương hiệu cửa hàng tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu cửa hàng. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký thương hiệu cửa hàng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

9. Những câu hỏi thường gặp

Tại sao cần đăng ký thương hiệu cho cửa hàng?

 • Việc đăng ký thương hiệu cho cửa hàng sẽ giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ cửa hàng tránh khỏi việc bị sao chép, làm giả hoặc sử dụng trái phép.
 • Thương hiệu còn giúp nâng cao giá trị cửa hàng, tạo niềm tin và uy tín trong lòng khách hàng.
 • Đồng thời, quá trình đăng ký thương hiệu còn giúp chủ cửa hàng kiểm soát được quyền sử dụng thương hiệu của mình, tránh trường hợp bị tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tục đăng ký thương hiệu cửa hàng như thế nào?

 • Đầu tiên, chủ cửa hàng cần tiến hành tìm kiếm và kiểm tra tính độc quyền của thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Sau đó, nếu thương hiệu đạt yêu cầu, chủ cửa hàng tiến hành nộp đơn đăng ký thương hiệu cùng với các tài liệu liên quan tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Trong quá trình đăng ký, chủ cửa hàng cần thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký và cập nhật tình trạng xét duyệt đăng ký thương hiệu của mình.

Chi phí đăng ký thương hiệu cho cửa hàng là bao nhiêu?

Chi phí đăng ký thương hiệu cho cửa hàng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ phức tạp của thủ tục, quy mô thương hiệu, đăng ký trong nước hay quốc tế, thời gian xử lý hồ sơ…

Tuy nhiên, có thể tham khảo một số thông tin về chi phí đăng ký thương hiệu tại Việt Nam như sau: khoảng 2 triệu đồng cho đơn đăng ký thương hiệu đơn giản, khoảng 10 triệu đồng cho đăng ký thương hiệu quốc tế.

Leave a Comment