Hình thức đăng ký thương hiệu giá rẻ tại ACC (Cập nhật 2023)

Thương hiệu là dấu hiệu phân biệt và nhận diện của mỗi doanh nghiệp. Thương hiệu để được pháp luật bảo hộ thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về đăng ký thương hiệu giá rẻ tại ACC.

1. Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Theo quy định tại Điều 105 Luật sở hữu trí tuệ 2005, đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

 • Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
 • Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

2. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

3. Chủ sở hữu thương hiệu

Thương hiệu của doanh nghiệp là sản phẩm được tạo ra bởi doanh nghiệp, vậy pháp luật quy định như thế nào về chủ sở hữu thương hiệu? Khoản 1 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về chủ sở hữu thương hiệu như sau: “Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.

Khi thương hiệu thuộc sở hữu chung của nhiều cá nhân, tổ chức thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được quy định như sau: “Trong trường hợp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được cấp chung cho nhiều tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 86, khoản 5 Điều 87 và khoản 2 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung của các tổ chức, cá nhân đó. Các chủ sở hữu chung thực hiện quyền sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự.” (Theo Nghị định 103/2006/NĐ-CP)

4. Các hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

5. Sử dụng liên tục nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ.

đăng ký thương hiệu giá rẻ

6. Ai có quyền đăng ký thương hiệu?

Thương hiệu của một doanh nghiệp có thể được pháp luật bảo hộ sau khi doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký thương hiệu. Vậy ai có quyền tiến hành thủ tục đăng ký thương hiệu? Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
 • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

7. Dịch vụ đăng ký thương hiệu giá rẻ tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu giá rẻ. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký thương hiệu giá rẻ tại ACC. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

8. Những câu hỏi thường gặp

Tại sao nên đăng ký thương hiệu giá rẻ?

Đăng ký thương hiệu giá rẻ giúp đảm bảo quyền sở hữu thương hiệu của bạn với chi phí thấp hơn so với các dịch vụ đăng ký thương hiệu khác.

Việc đăng ký thương hiệu sớm giúp bạn tránh được việc các đối thủ khác đăng ký thương hiệu trùng tên hoặc tương đồng với thương hiệu của bạn, gây rắc rối trong tương lai.

Tại đâu có dịch vụ đăng ký thương hiệu giá rẻ?

Hiện nay, có nhiều dịch vụ đăng ký thương hiệu giá rẻ trên thị trường, tuy nhiên bạn cần tìm hiểu kỹ về uy tín và chất lượng của nhà cung cấp dịch vụ trước khi quyết định sử dụng.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu giá rẻ trên internet hoặc thông qua các mạng xã hội, đánh giá và bình luận của người dùng có thể giúp bạn có quyết định đúng đắn hơn.

Thời gian xử lý đăng ký thương hiệu giá rẻ thường là bao lâu?

Thời gian xử lý đăng ký thương hiệu giá rẻ thường tùy thuộc vào quy trình xử lý của cơ quan đăng ký thương hiệu và độ phức tạp của thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, thời gian xử lý thường dao động từ 6-12 tháng.

Để đảm bảo thời gian xử lý được nhanh chóng, bạn nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thông tin cần thiết, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý của đơn đăng ký thường xuyên để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận