Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả trọn gói (Cập nhật 2023)

Hiện nay, việc đăng ký bản quyền tác giả trở nên rất phổ biến trong đời sống xã hội. Việc đăng ký bản quyền tác giả có thể giúp tác giả sáng tạo ra tác phẩm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại. Vậy, dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm những gì?

 

Đăng ký bản quyền tác giả

1. Quyền tác giả là gì?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Luật sửa đổi, bổ sung 2019): “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm những gì?

Để đăng ký bản quyền tác giả, tác giả cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu như sau:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên. Tờ khai cần ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan và tóm tắt nội dung tác phẩm âm nhạc cần đăng ký.

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả.

+ 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả. 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

– Chứng minh nhân dân công chứng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (nếu chủ sở hữu là công ty).

3. Thủ tục đăng ký quyền tác giả gồm những bước nào?

Để đăng ký quyền tác giả, tác giả cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Xác định thể loại đăng ký.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Luật sửa đổi, bổ sung 2019).

Cần chú ý rằng, tin tức thời sự thuần tuý đưa tin; văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó hoặc quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu được quy định là đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả, do đó không thể đăng ký bản quyền tác giả đối với các đối tượng này.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên. Tờ khai cần ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai cần có tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả.

+ 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả. 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

+ Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

– Một số giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ của Cục Bản quyền tác giả.

Bước 4: Cục Bản quyền tác giả thẩm định Cấp giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

4. Tại sao bạn nên lựa chọn đăng ký bản quyền tại ACC?

– Công ty luật ACC có đầy đủ chức năng pháp lý hợp pháp để hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước trong lĩnh vực bản quyền và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

– Đội ngũ luật sư uy tín đã được khẳng định trong hơn 10 năm hoạt động.

Như vậy, có thể thấy, dịch vụ đăng ký quyền tác giả là một trong các hình thức cung cấp dịch vụ chủ yếu của các văn phòng, công ty luật trong và ngoài nước. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ đăng ký quyền tác giả, hãy liên hệ ACC để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

5. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Đăng ký bản quyền tác giả là gì?

Đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục pháp lý được thực hiện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả đối với tác phẩm của họ. Qua việc đăng ký, tác giả có thể yên tâm sử dụng, phân phối, bán hoặc chuyển nhượng tác phẩm của mình mà không lo bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Câu hỏi 2: Ai có thể đăng ký bản quyền tác giả?

Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hay tổ chức tác giả đều có thể đăng ký bản quyền tác giả.

Câu hỏi 3: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả bao gồm đầy đủ các giấy tờ liên quan đến tác phẩm, bao gồm: bản quyền tác giả, giấy phép tác giả (nếu có), tài liệu mô tả tác phẩm, danh sách tác giả và đại diện pháp lý (nếu có). Sau khi hoàn thành thủ tục và nộp đầy đủ hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ xem xét và trao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả. Thời gian xử lý thủ tục thường là từ 3 đến 6 tháng.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận