Hợp đồng chuyển giao công nghệ có phải đăng ký không?

Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được hướng dẫn chi tiết bởi Luật chuyển giao công nghệ 2017. Bài biết dưới đây là cập nhật mới nhất của pháp luật để trả lời cho câu hỏi hợp đồng chuyển giao công nghệ có phải đăng ký không?

Văn bản quy phạm pháp luật

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có phải đăng ký không?

  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đăng ký trông các trường hợp sau:

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  • Đối với các trường hợp chuyển giao công nghệ không bắt buộc đăng ký theo quy định trên thì nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức nên đăng ký chuyển giao công nghệ theo đúng thủ tục.

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

Các bên có thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thì phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

a) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ;

b) Bản gốc bằng tiếng Việt hoặc bản sao có chứng thực văn bản gia hạn, sửa đổi, bổ sung; trường hợp không có văn bản bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.

Trình tự, thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

  • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Hợp đồng chuyển giao công nghệ có phải đăng ký?

Không, hợp đồng chuyển giao công nghệ không cần phải đăng ký. Hợp đồng này là một thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc chuyển giao công nghệ từ bên chuyển giao cho bên nhận công nghệ, và thông thường được quy định và thỏa thuận trong văn bản hợp đồng.

Câu hỏi 2: Tại sao hợp đồng chuyển giao công nghệ không cần đăng ký?

Hợp đồng chuyển giao công nghệ không cần đăng ký vì nó không phải là một loại hợp đồng được yêu cầu bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật. Việc chuyển giao công nghệ thông qua hợp đồng này là một quá trình thương lượng và thỏa thuận giữa các bên, và không liên quan trực tiếp đến việc đăng ký hay cấp phép.

Câu hỏi 3: Có những yếu tố nào quan trọng cần được ghi rõ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ?

Trong hợp đồng chuyển giao công nghệ, các yếu tố quan trọng cần được ghi rõ và thỏa thuận bao gồm: mô tả chi tiết về công nghệ được chuyển giao, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ, phạm vi và điều kiện chuyển giao, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên, bảo mật thông tin, điều khoản về giá trị và thanh toán, các điều khoản về bảo hành, quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp. Các yếu tố này giúp định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và đảm bảo quá trình chuyển giao công nghệ diễn ra một cách minh bạch và hợp pháp.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận