Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Rate this post

Một trong những hình thức chuyển giao công nghệ hiệu quả nhất đó chính là việc kí kết các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định. 

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005:  Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: 

 • Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức,cá nhân khác.(Khoản 1, Điều 138, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
 • Chuyển quyền sử dụng  đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức,cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.(khoản 1, Điều 141, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp (có thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn), là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (Bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là Bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là:

 • Hợp đồng độc quyền.
 • Hợp đồng không độc quyền.
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Căn cứ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

 • Căn cứ chuyển nhượng là căn cứ về việc bên chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng. Bao gồm các thông tin về: Tên sáng chế; Số văn bằng; Ngày cấp văn bằng; Chủ sở hữu văn bằng; Cơ quan cấp bằng
 • Các thông tin về căn cứ chuyển nhượng cần dựa trên Văn bằng bảo hộ đã được cấp

Phạm vi chuyển giao:

Bao gồm gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

 • Về quyền sử dụng: hai bên thỏa thuận về quyền sử dụng của bên nhận chuyển giao, phạm vi sử dụng của bên nhận chuyển giao, đưa ra các trường hợp hạn chế sử dụng
 • Giới hạn lãnh thổ: là quốc gia nơi bên chuyển giao được sử dụng, có thể một hoặc nhiều quốc gia trong số các quốc gia mà đối tượng bảo hộ được bảo hộ.

Thời hạn hợp đồng:

Bao gồm thời hạn chuyển quyền sử dụng và thỏa thuận về gia hạn sử dụng hoặc kết thúc việc sử dụng trước thời hạn.

Giá chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp:

 • Bao gồm: giá, thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán, thông tin thanh toán và thỏa thuận về chậm thanh toán
 • Xử lí trong trường hợp chậm thanh toán do các bên thỏa thuận về thời gian chậm thanh toán, lãi suất trả trong thời gian chậm, phạt hợp đồng.

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Hai bên thỏa thuận với nhau về trách nhiệm đăng kí chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ:

Đối với hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển giao theo mẫu

– Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

– Bản gốc Văn bằng bảo hộ (trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu)

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu có từ 2 chủ sở hữu trở lên

– Văn bản giải trình lý do không đồng ý chuyển giao quyền sở hữu của bất kì đồng chủ sở hữu nào nếu thuộc sở hữu chung (nếu có)

– Chứng từ nộp phí, lệ phí chuyển giao

– Giấy ủy quyền 

Các điều khoản của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Khi tiến hành giao kết hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là:

+ Cam kết và bảo đảm hợp đồng.

+ Điều khoản về bảo mật thông tin.

+ Điều khoản về cải tiến kỹ thuật đối với đối tượng chuyển giao.

+ Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng.

+ Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng.

Điều kiện để hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực.

Công ty ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

 ACC Group là công ty chuyên dịch vụ tư vấn pháp lý về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn  một cách chi tiết và cụ thể.

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp.

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng.

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số nội dung về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Hãy liên hệ ngay công ty ACC để được tư vấn chi tiết hơn.

 

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận