Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp thương mại

Để tồn tại được trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, bảo hộ nói chung và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thương mại nói riêng đang là vấn đề … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vậy điều kiện bảo … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm việc tự bảo vệ các quyền của mình, đồng thời dựa vào các quy định của pháp luật để yêu cầu sự bảo hộ của các … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989

Có thể nói, tại Việt Nam, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được nhà nước quan tâm từ rất sớm. Từ năm 1976, ngay sau khi thống nhất đất nước, … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hiện nay đang diễn ra như thế nào? Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về thực trạng chuyển giao quyền … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, gọi là hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp. Bài viết dưới đây là … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định xác lập quyền sở hữu công nghiệp 1. Quyền sở hữu công nghiệp là … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Vai trò của quyền sở hữu công nghiệp

Trong bối cảnh chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề đảm bảo quyến sở hữu công nghiệp đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Công ước paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

VĂN KIỆN CÔNG ƯỚC PARIS VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Được thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại LaHay ngày 6/11/1925, tại London … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 1. … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330