Quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định về quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp: 1. … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Quyền tạm thời của quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định về quyền tạm thời của quyền sở hữu công nghiệp. 1. Quyền … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Quyền tác giả quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định về quyền tác giả quyền sở hữu công nghiệp. 1. Quyền tác giả, quyền … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bộ Tài chính quy định cụ thể và chi tiết mức thu đối với việc thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
hợp đồng chuyển giao công nghệ có phải đăng ký

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có phải đăng ký không?

Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được hướng dẫn chi tiết bởi Luật chuyển giao công nghệ 2017. Bài biết dưới đây là cập nhật mới nhất của pháp luật để trả lời … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ sau khi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

Thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

Trong một số trường hợp cụ thể được quy định bởi Luật chuyển giao công nghệ, đăng ký chuyển giao công nghệ là một thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, các trường hợp không bắt … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
thông tư về bảo hộ giống cây trồng

Thông tư về bảo hộ giống cây trồng

Hiện nay vấn đề về bảo hộ giống cây trồng được quản lý chặt chẽ bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua các thông tư hướng dẫn. Bài viết dưới đây … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ

Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ

Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ được quy định chi tiết theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về mẫu đăng ký chuyển giao công … Đọc tiếp

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330