Mẫu đơn đăng ký chuyển giao công nghệ (Cập nhật 2023)

Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ được quy định chi tiết theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý

Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố……..)

I. CÁC BÊN THAM GIA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ


 1. Bên giao công nghệ:

– Tên (tổ chức, cá nhân):

– Địa chỉ:

– Điện thoại (tel):                                                                      Email:

Fax:                                                                                    Website:

– Người đại diện:                                                                 Chức danh:

– Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

 1. Bên nhận công nghệ:

– Tên (tổ chức, cá nhân):

– Địa chỉ:

– Điện thoại (tel):                                   Email:                           Fax:                                                                                  Website:

– Người đại diện:                                             Chức danh:

– Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

II. NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 1. Công nghệ chuyển giao

– Tên công nghệ:

– Lĩnh vực công nghệ chuyển giao:

– Thời hạn văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ:

 1. Đối tượng công nghệ chuyển giao
Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ
Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu
Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ
Máy móc, thiết bị đi kèm các đối tượng nêu trên
Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp

– Số văn bằng bảo hộ hoặc số đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp chưa được cấp văn bằng bảo hộ):… (số, ngày cấp, ngày gia hạn)

– Số giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:… (số, ngày cấp, ngày gia hạn)

Sáng chế
Giải pháp hữu ích
Kiểu dáng công nghiệp
 1. Hình thức chuyển giao công nghệ
Chuyển giao công nghệ độc lập
Dự án đầu tư
Góp vốn bằng công nghệ Vào dự án đầu tư
Hình thức khác

(ghi tên hình thức khác nếu có)

Nhượng quyền thương mại
Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
Mua bán máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ chuyển giao Theo hợp đồng mua bán độc lập
Theo dự án đầu tư
Hình thức khác (ghi tên hình thức khác nếu có)
 1. Phương thức chuyển giao công nghệ
Chuyển giao tài liệu về công nghệ
Đào tạo
Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật
Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật.
Phương thức chuyển giao khác (ghi tên phương thức khác nếu có)
 1. Phạm vi quyền chuyển giao công nghệ
Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ
Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác
Không được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ
Chuyển giao độc quyền sử dụng công nghệ
Chuyển giao không độc quyền sử dụng công nghệ
 1. Giá trị chuyển giao công nghệ
TT Nội dung Giá trị
1 Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ  
2 Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp Sáng chế  
Giải pháp hữu ích  
Kiểu dáng công nghiệp  
3 Đào tạo  
3.1 Đào tạo nước ngoài  
3.2 Đào tạo trong nước  
4 Hỗ trợ kỹ thuật  
5 Máy móc, thiết bị  
Tổng:  
 1. Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ
Trả một lần bằng tiền hoặc hàng hóa
Trả nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa (số lần………)
Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh
Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần
Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận Trước thuế của bên nhận
Sau thuế của bên nhận
Phương thức thanh toán khác (nêu tên phương thức)
 1. Sản phẩm công nghệ tạo ra:

– Tên, ký hiệu sản phẩm:

– Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, tiêu chuẩn cơ sở, quốc tế,…):

– Sản lượng:

– Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):

 1. Vai trò của công nghệ với ứng phó biến đổi khí hậu (với công nghệ chuyển giao phục vụ cho các chương trình, dự án có mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu)
Công nghệ hỗ trợ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Công nghệ hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu

III. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt
Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng………… (nước ngoài)
Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấp phép kinh doanh,…) của các bên tham gia chuyển giao công nghệ
Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng
Bản sao chứng thực Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà nước
Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được nêu trên đây là đúng sự thực và nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

  TM. CÁC BÊN

BÊN NHẬN

(trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ trong nước)

hoặc

BÊN GIAO

(trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài)

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ là gì?

Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ là một biểu mẫu hoặc tài liệu được sử dụng để ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ từ người chuyển giao sang người nhận chuyển giao. Nó chứa các thông tin về bên chuyển giao, bên nhận chuyển giao, thông tin về công nghệ và các điều khoản và điều kiện của hợp đồng chuyển giao.

Câu hỏi 2: Tại sao cần sử dụng mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ?

Sử dụng mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ giúp hai bên liên quan có được một bản ghi chính thức về việc chuyển giao công nghệ. Nó xác định rõ các điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của cả bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

Câu hỏi 3: Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ yêu cầu những thông tin gì?

Mẫu đăng ký chuyển giao công nghệ thường yêu cầu các thông tin sau: tên và địa chỉ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao, mô tả chi tiết về công nghệ được chuyển giao, phạm vi quyền sở hữu công nghiệp liên quan, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng chuyển giao, thông tin về bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác (nếu có), và các thông tin khác liên quan đến việc chuyển giao công nghệ.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận