Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Rate this post

Cục sở hữu trí tuệ quy định chặt chẽ về mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định như sau:

 

Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.Ú

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

j TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:…………………………..

nộp ngày:…………………..

Phân loại quốc tế KDCN

 

k CHỦ ĐƠN                                      

   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….                                                                  

Điện thoại:…………………….Fax:………………………….E-mail: ………………………………

Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………Fax:………………………E-mail:………………………………..

m TÁC GIẢ

Tên đầy đủ: ………………………………………Quốc tịch:…………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….                                                                        

Điện thoại:……………………Fax:……………………. E-mail: …………………………………

Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo)

n YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

o PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp ….. sản phẩm/phương án  
Lệ phí công bố đơn    
Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi                                                      ….. hình  
Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên    
Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung ….. sản phẩm/phương án  
Phí thẩm định nội dung ….. sản phẩm/phương án  
Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 
p CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

                             

Tài liệu tối thiểu:

Tờ khai, gồm…….trang x …….bản 

Bản mô tả bằng tiếng……., gồm…….trang

Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm…….ảnh  x …….bộ

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………………)

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)  

Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

 

—

—

—

—

—

s CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                                                 Khai tại:

…… ngày … tháng … năm…                                                                                        Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Còn…trang bổ sung 

 

Phụ lục A -Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo)

Trang bổ sung số:

k CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………….Fax:………………………….Email:…………………………

Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tên đầy đủ:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………..Fax:………………………….Email:…………………………..

Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

m TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả  thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ: ……………………………………………………..Quốc tịch: ……………………………                                                                             

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………….Fax:…………………………….Email:……………………………………..

Tên đầy đủ: ……………./…………………….Quốc tịch: …………………………………….                                                                             

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………..Fax:……………………………Email:………………………..

r CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang…)

 

s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

                                                                                                        Còn … trang bổ sung

 

 

Ú Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu”x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

 

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về mẫu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận