Hình thức mẫu đơn đăng ký sáng chế (cập nhật mới nhất)

Mẫu đơn đăng ký sáng chế là phần không thể thiếu trong thủ tục đăng ký sáng chế. Chính vì thế, trong phạm vi bài viết này, ACC sẽ cung cấp những giấy tờ và  mẫu tờ khai đăng ký sáng chế. 

Ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng không ngừng được đẩy mạnh thì việc sáng tạo ra các sản phẩm cũng như các ứng dụng công nghệ mới giúp tăng năng suất, hiệu quả công việc sẽ càng ngày trở nên phổ biến . Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về thủ tục đăng ký sáng chế để tránh việc bị ăn cắp ý tưởng, vi phạm bản quyền về sản phẩm cũng như công trình nghiên cứu của mình. 

1. Để hoàn tất hồ sơ làm đơn đăng ký sáng chế  cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

  • 02 bản khai đăng ký sáng chế, bạn có thể lên mạng tìm kiếm và tải về theo mẫu số 01 – SC thuộc phụ lục A trong thông tư số 01/2007/TT – BKHCN của Bộ khoa học và công nghệ ban hành ;
  • 02 tờ mô tả sản phẩm, ứng dụng sáng chế của tác giả. Trong đó, phạm vi nội dung của 02 bản mô tả này là nhằm bảo hộ sáng chế ;
  •  Những chứng từ, biên lai chứng minh đã nộp đủ các loại phí, lệ phí theo quy định.
  • Đơn đăng ký sáng chế cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau thì mới có thể được xem xét cấp bằng sáng chế : Trong đơn đăng ký sáng chế cần chỉ rõ và phải cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết về đối tượng đang có mong muốn cần được bảo hộ là sản phẩm hay là quy trình công nghệ phải đảm bảo đúng quy định tại điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ ;

 Nội dung cũng như hình thức của đơn đăng ký sáng chế phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Một số yêu cầu chung khác cũng được quy định trong Thông tư số 01/2007/TT – BKHCN của Bộ khoa học và công nghệ ban hành

2. Mẫu đơn đăng ký sáng chế

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp:   Bằng độc quyền sáng chế    

                      Bằng độc quyền giải pháp hữu ích?

DẤU NHẬN ĐƠN 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số:                          Ngày nộp đơn quốc tế:

Công bố quốc tế số:                            ngày:                              Ngày chọn Việt Nam (nếu có):        

                            TÊN SÁNG CHẾ PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

                                CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:

Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế

Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

                                ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn 

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                     E-mail:

                                                      TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                  Quốc tịch: 

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:

Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) 

LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN 

Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

Theo thoả thuận khác:  

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Yêu cầu thẩm định với thời hạn bình thường

Yêu cầu thẩm định nhanh, cụ thể là…….tháng

                                CHUYỂN ĐỔI ĐƠN

Đề nghị chuyển thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo

                                                                      PHÍ, LỆ PHÍ
Loại  phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
 Lệ phí nộp đơn ….. điểm   YCBH độc lập
  Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ  6 trở đi ….. trang
  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                    
  Lệ phí công bố đơn
Lệ phí công bố bổ sung từ hình thứ 2 trở đi ….. hình
Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung ….. điểm   YCBH độc lập
Phí thẩm định nội dung ….. điểm   YCBH độc lập
Lệ phí chuyển đổi đơn
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

Tờ khai, gồm ……. trang   x … bản

Bản mô tả, bằng tiếng ……., gồm ….. trang

Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

Bản tóm tắt, bằng tiếng ………….., gồm ….. trang

Bản dịch tiếng Việt, gồm ……….. trang

Giấy uỷ quyền bằng tiếng ………, gồm …..        

     bản dịch tiếng Việt, gồm …….. trang

     bản gốc   

     bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

             bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………….)    

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên 

Bản sao đơn đầu tiên, gồm ….. bản 

Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

                          

                               

                               

                   

                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                      Khai tại: …… ngày …  tháng … năm…

                                               Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

                                                            CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích

Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích

Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:                                                                                                          Quốc tịch:                                                                                

Địa chỉ:

  

Điện thoại:                                                  Fax:                                                    Email:

Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:                                                                                                                                                     Địa chỉ:

  

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

                                                                CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang…)

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

3. Mẫu đơn đăng ký sáng chế tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp mẫu đơn đăng ký sáng chế Trình tự ACC thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

4. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Mẫu đơn đăng ký sáng chế là gì?

Mẫu đơn đăng ký sáng chế là một biểu mẫu chuẩn do cơ quan chức năng hoặc văn phòng sở hữu trí tuệ của quốc gia cung cấp. Nó được sử dụng để thu thập thông tin và yêu cầu đăng ký sáng chế. Mẫu đơn này chứa các phần cần điền thông tin về sáng chế, như tên người đăng ký, mô tả sáng chế, và các thông tin liên quan khác.

Câu hỏi 2: Tại sao cần sử dụng mẫu đơn đăng ký sáng chế?

Mẫu đơn đăng ký sáng chế giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký sáng chế và đảm bảo việc thu thập đầy đủ thông tin cần thiết. Bằng cách sử dụng mẫu đơn chuẩn, người đăng ký sáng chế có thể đảm bảo rằng các thông tin cần thiết đã được cung cấp đúng cách và đầy đủ. Ngoài ra, mẫu đơn cũng giúp tạo sự nhất quán và thuận tiện cho việc xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế.

Câu hỏi 3: Mẫu đơn đăng ký sáng chế có thể được tìm thấy ở đâu?

Mẫu đơn đăng ký sáng chế có thể được tìm thấy và tải xuống từ trang web của cơ quan chức năng hoặc văn phòng sở hữu trí tuệ của quốc gia tương ứng. Các trang web này thường cung cấp thông tin chi tiết về quy trình đăng ký sáng chế cũng như các mẫu đơn và hướng dẫn điền thông tin. Ngoài ra, cũng có thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký sáng chế qua các nguồn thông tin chính thống và tài liệu liên quan về sở hữu trí tuệ.

Trên đây là một số thông tin về mẫu đơn đăng ký sáng chế mà ACC đã cung cấp.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận