Mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu cập nhật 2020

Rate this post

Theo Pháp luật hiện hành, khi phát hiện hành vi có tính chất xâm phạm nhãn hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể thực hiện quyền tự bảo vệ. Hoặc được phép yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý những hành vi xâm phạm. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu, cũng như thủ tục xử lý hành vi này.

Hành vi xâm phạm nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Vì vậy đây là loại tài sản đại diện đặc biệt quan trọng của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh. Xác định các hành vi xâm phạm nhãn hiệu để có hướng bảo hộ, xây dựng thương hiệu của mình bền vững và phát triển nhất.

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;
 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Các biện pháp xử lý xâm phạm nhãn hiệu

Khi đã xác minh, thu thập chứng cứ được hành vi xâm phạm nhãn hiệu, bạn tiến hành làm thủ tục giám định. Việc giám định là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý xâm phạm nhãn hiệu và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Dựa vào kết quả giám định, bạn có thể lựa chọn các phương án xử lý xâm phạm nhãn hiệu như sau để tiến hành.

Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam, khi phát hiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền thực hiện quyền tự bảo vệ bao gồm 

 • Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm nhãn hiệu; 
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm nhãn hiệu phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; 
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo quy định pháp luật.

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan Toà án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Toà án. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
 • Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Uỷ ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Biện pháp yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Sau khi đã xác minh, thu thập được chứng cứ chứng minh nhãn hiện của mình bị xâm phạm và đã gửi thông báo yêu cầu dừng hành vi xâm phạm nhãn hiện nhưng không được tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm thực hiện, chủ sở hữu nhãn hiệu được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo quy định pháp luật.

Hồ sơ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu bao gồm:

 • Đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu (tham khảo Mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu mục 5) 
 • Tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy Chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp (bản sao có chứng thực).
 • Tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị xử lý (Mẫu vật hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm).
 • Kết luận giám định (nếu có).
 • Các tài liệu khác có khả năng sử dụng trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu

Nội dung mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Nơi nhận đơn: Tên cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm nhãn hiệu
 • Thông tin tổ chức/cá nhân yêu cầu xử lý và đơn vị bị xâm phạm nhãn hiệu
 • Thông tin về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bị xâm phạm
 • Nội dung yêu cần xử lý và biện pháp xử lý

ACC Group là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xử lý xâm phạm nhãn hiệu chuyên nghiệp. Trên đây là một số thông tin về Mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Phương

Viết một bình luận