Quy trình và hình thức mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nguy cơ nhãn hiệu, logo độc quyền bị xâm phạm ngày càng gia tăng. Để bảo vệ cho thương hiệu của mình, bạn cần đăng ký bảo hộ độc quyền logo cho doanh nghiệp mình. Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể của ACC về quy trình và thủ tục đăng ký logo độc quyền.

Đăng ký logo độc quyền là gì?

Logo thương hiệu độc quyền hay nhãn hiệu độc quyền theo quy định của pháp  luật Việt Nam là dấu hiệu có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ kể cả hình ảnh ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, có khả năng phân biệt với logo thương hiệu của công ty khác.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu logo hiệu độc quyền không phải là một thủ tục mang tính chất bắt buộc đối với công ty, nhưng trên thực tế có rất nhiều tranh chấp xảy ra liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu, logo thương hiệu. Do đó, để tránh những rủi ro không cần thiết thì pháp luật cũng khuyến nghị các công ty cần đăng ký logo thương hiệu độc quyền cho công ty mình.

Cơ sở pháp lý cho việc đăng ký nhãn hiệu logo độc quyền

Theo quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về  Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác

Một nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ khi đáp ứng được khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Tại sao phải đăng  ký logo độc quyền

Để hiểu lý do tại sao phải đăng ký, quý khách có thể tham khảo 1 số lý do sau đây:

– Muốn pháp luật bảo vệ logo, cần đăng ký logo. Cơ quan thực thi pháp luật chỉ tiến hành bảo vệ logo khi logo đã được đăng ký và được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký. Do đó, bạn chỉ được pháp luật bảo vệ khi chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp logo, và để chứng minh được quyền đó, bắt buộc bạn phải đăng ký.

– Độc quyền sử dụng, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép: Bạn nghĩ sao nếu 1 ngày nào đó bạn phát hiện logo của mình sử dụng bấy lâu nay đang bị một bên khác sử dụng trái phép nhưng chưa biết xử lý như thế nào? Chỉ khi đăng ký, bạn mới được độc quyền sử dụng và ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền đối với logo đã đăng ký.

– Cho phép bên khác sử dụng trên cơ sở nhượng quyền: Khi logo của bạn đã trở lên phổ biến được nhiều người biết đến, bạn có thể cho phép bên khác sử dụng logo  này trên cơ sở điều khoản được phép sử dụng và đặc biệt là bên sử dụng phải trả cho bạn 1 khoản phí sử dụng theo quý, tháng, năm…vv.

– Tạo điều kiện để phát triển thương hiệu, logo lâu dài: Một sản phẩm mang logo có thể phát triển hằng trăm năm, thực tế đã chứng minh lịch sử phát triển rất lâu đời của 1 sản phẩm. Do đó, khi đăng ký và được bảo hộ, bạn hoàn toàn yên tâm để có thể phát triển cho sản phẩm đó trên thị trường.

Hồ sơ đăng ký logo độc quyền gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký logo độc quyền sẽ bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh

– Nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ đăng ký để làm cơ sở tính phí và giới hạn quyền: Ví dụ như TOYOTA sẽ đăng ký cho xe ô tô

– Tờ khai đăng ký logo độc quyền

– Mẫu nhãn hiệu hàng hóa: 05 mẫu có kích thước không nhỏ hơn 70x70mm.

– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn)

Quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo độc quyền

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu logo độc quyền

– Mẫu logo độc quyền: Doanh nghiệp có thể Đăng ký logo hình ảnh hoặc đăng ký logo chữ;

– Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu);

– Tờ khai thông tin doanh nghiệp  bao gồm: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, địa chỉ thường trú, người đại diện, số điện thoại.

– Giấy uỷ quyền( trường hợp nộp thay)

Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 2:  Xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu logo độc quyền

Theo luật định, thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền (logo) là khoảng 12 đến 18 tháng (với điều kiện là logo đáp ứng các điều kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối). Trong đó:

– Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

– Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

– Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng

Những thắc mắc thường gặp  của khách hàng về quy trình và thủ tục đăng kí logo độc quyền?

Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền là gì?

Khi có nhu cầu đăng ký logo độc quyền cá nhân, tổ chức cần tuân theo trình tự nhất định do pháp luật quy định. Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền là giấy tờ cần chuẩn bị để tiến hành được việc đăng ký. Trong mẫu đơn đó, chủ sở hữu cần khai các thông tin cơ bản như về mẫu logo đăng ký, thông tin chủ đơn, yêu cầu của chủ đơn… Với mục đích được pháp luật thừa nhận và bảo hộ cho mẫu logo của sản phẩm/dịch vụ của mình.

Mẫu tờ khai đăng ký logo là mẫu nào?

Mặc dù pháp luật Sở hữu trí tuệ quy định rất chi tiết về Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền. Nhưng trên thực tế không ít khách hàng chưa tìm hiểu hoặc tìm hiểu chưa kỹ dẫn đến việc sử dụng không đúng Mẫu tờ khai theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật thì tờ khai đăng ký logo theo mẫu số 04 – NH ban hành kèm theo thông tư số 01/2007/TT – BKHCN

Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền gồm những gì?

Thông thường trong mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành gồm có 03 trang:

+Trang 01: Mẫu nhãn hiệu, thông tin của chủ đơn và đại diện của chủ đơn

Trong trang thứ nhất này cần ghi rõ nội dung về mẫu logo, mẫu logo phải được dán ngay ngắn và trình bày bố cục rõ ràng. Sau đó khi mô tả logo phải nêu được lên tính phân biệt của logo đang muốn đăng ký.

Đối với mục thông tin chủ đơn cần ghi rõ thông tin cá nhân. Trường hợp là người đại diện chủ đơn thì chọn mục phù hợp để điền thông tin.

+Trang 02: yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, lệ phí, tài liệu có trong mẫu đơn

Đối với trường hợp chủ sở hữu yêu cầu hưởng ưu tiên thì hãy chọn mục này.

Sau đó điền thông tin cho mục phí, lệ phí theo hướng dẫn tại thông tư 263/2016/TT-BTC.

+Trang 03: Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ

Tại trang này, chủ sở hữu cần liệt kê hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu logo độc quyền theo đúng quy định.

Cuối trang chủ đơn cần ký, ghi rõ họ tên. Đối với trường hợp người khai là người thay mặt cho chủ sở hữu thì cần phải ghi rõ chức vụ cũng như xác nhận từ chủ sở hữu.

Mẫu tờ khai khi đăng ký logo độc quyền

Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền là một trong số những giấy tờ mà cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị để tiến hành đăng ký logo. Trong mẫu tờ khai sẽ thể hiện nội dung cụ thể về mẫu logo muốn đăng ký. Theo quy định của pháp luật thì tờ khai đăng ký logo theo mẫu số 04 – NH ban hành kèm theo thông tư số 01/2007/TT – BKHCN. Quý khách hàng có thể tham khảo dưới đây:

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

  Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                                                   

 1.                         NHÃN HIỆU                                         
Mẫu nhãn hiệu

   

 Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

—   Nhãn hiệu tập thể      

—   Nhãn hiệu liên kết 

—   Nhãn hiệu chứng nhận   

   Mô tả nhãn hiệu:

   Màu sắc:

   Mô tả:

 1.  CHỦ ĐƠN 

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

 Tên đầy đủ:

 Địa chỉ:

   Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

 1.               ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn                                                                                             

Tên đầy đủ:

 Địa chỉ:

 Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 1. YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN
CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN 
— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn
 1.                                                     PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ    . nhóm
—  Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm ..sản phẩm/

                 dịch vụ

—  Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                 
—  Lệ phí công bố đơn
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

       cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ

 …nhóm
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm  ….. sản phẩm/dịch vụ
—  Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            ….. nhóm
 Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/

                 dịch vụ

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                                       

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

6.CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN 

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm…….trang   x …….bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

— Mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu

— Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……………           

    — bản gốc  

    — bản sao (—           bản gốc sẽ nộp sau

            — bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………………)

— bản dịch tiếng Việt, gồm ……. trang   

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm…….trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu: 

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm…….trang x …….bản

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

—

—                          

—

—

—                             

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—

—                              

—

—

—              

—                                                               

  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

7.                  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

 

8.                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                                            Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                    (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

                                                                                                                                      

9.                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu       

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:

 — Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

10.                                                            CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )

   CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO CÔNG TY TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền logo công ty. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ.
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ;
 • Đăng ký logo tại Cục sở hữu trí tuệ
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền có những thông tin cần ghi rõ là gì?

Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền thông thường yêu cầu ghi rõ thông tin về chủ sở hữu logo, mô tả chi tiết về logo, đính kèm bản vẽ hoặc hình ảnh của logo, và các thông tin liên quan như địa chỉ, số điện thoại, và email liên lạc.

Câu hỏi 2: Tại đâu có thể tìm thấy mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền?

Mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền thường được cung cấp bởi cơ quan sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ của quốc gia tương ứng. Bạn có thể tìm thấy mẫu này trên trang web của cơ quan này hoặc yêu cầu tài liệu từ cơ quan sở hữu trí tuệ.

Câu hỏi 3: Cần lưu ý gì khi điền mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền?

Khi điền mẫu tờ khai đăng ký logo độc quyền, cần lưu ý điền đầy đủ và chính xác thông tin yêu cầu. Mô tả chi tiết về logo nên được cung cấp để phản ánh đúng ý nghĩa và đặc điểm của logo. Bản vẽ hoặc hình ảnh của logo cần phản ánh đúng thiết kế và hình dáng của logo. Ngoài ra, tuân thủ các quy định về hạn chế độc quyền và bảo mật thông tin liên quan cũng là yếu tố quan trọng khi điền mẫu này.

Trên đây là thông tin chi tiết về quy trình và  thủ tục đăng ký logo độc quyền. Nếu bạn có logo và mong muốn bảo vệ những giá trị mà logo mang lại, hãy thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền cho logo. Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan hoặc cần thực hiện thủ tục đăng ký logo độc quyền, liên hệ ACC để được tư vấn kịp thời và hiệu quả nhất

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận