Có nên đăng ký sáng chế hay bí mật kinh doanh hay không?

Nên đăng ký sáng chế hay bí mật kinh doanh đều là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên nếu xét về tính bảo hộ, mỗi đối tượng sẽ có những điểm khác biệt cơ bản.

1. Khái niệm

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
– Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
=> Sáng chế phải có thông tin phải được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng còn bí mật kinh doanh thông tin không cần phải bộc lộ công khai. Phạm vi bảo hộ của bí mật kinh doanh rộng hơn sáng chế vì bao gồm cả những giải pháp dưới dạng thông tin, trong khi sáng chế chỉ là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

2. Điều kiện bảo hộ

– Sáng chế: Tính mới phạm vi toàn cầu; Trình độ sáng tạo cao (mang tính đột biến); Có khả năng áp dụng sản xuất công nghiệp.

– Bí mật kinh doanh: Không phải hiểu biết thông thường; ; Lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp như: thông tin khoa học kỹ thuật, thương mại, tài chính…; Được bảo mật bằng biện pháp cần thiết để không bị bộ lộ và dễ dàng tiếp cận được.

3. Phạm vi quyền được bảo hộ

– Sáng chế: Chủ sở hữu có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng sáng chế, kể cả khi được tạo ra một cách độc lập hoặc do phân tích ngược.

– Bí mật kinh doanh: Chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng bí mật kinh doanh do họ tạo ra một cách độc lập hoặc do phân tích ngược mà có.

4. Thời hạn bảo hộ

– Sáng chế: Bảo hộ trong thời hạn tối đa 20 năm.

– Bí mật kinh doanh: Thời hạn bảo hộ là vĩnh viễn. Bí mật kinh doanh được bảo hộ đến khi thời điểm còn giữ được các tiêu chí bảo hộ.

5. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền

– Sáng chế: Chủ sở hữu sẽ nộp đơn đăng ký. Sau đó sẽ được thẩm định nội dung và được Cấp văn bằng bảo hộ. Có phát sinh chi phí nhà nước khi nộp đơn.

– Bí mật kinh doanh: Chủ sở hữu không cần nộp đơn đăng ký, chính vì thế khi phát sinh  hành vi xâm phạm chủ sở hữu phải tự chứng minh. Không mất phí nhà nước nhưng phát sinh tranh chấp thì phát sinh phí chứng minh và phát sinh chi phí nội bộ khi thực hiện các phương pháp bảo mật thông tin.

6. Thủ tục đăng ký bảo hộ

-Sáng chế: Vì phải thực hiện thủ tục đăng ký nên khá phức tạp nên thời gian đăng ký rất dài (theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ).
– Bí mật kinh doanh: Đơn giản vì không phải làm thủ tục đăng ký.

7. Chi phí bảo hộ

– Sáng chế: Mất chi phí đăng ký bảo hộ và duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhưng không phải mất chi phí bảo mật thông tin.

– Bí mật kinh doanh: Không phải đăng ký bảo hộ nên không mất chi phí đăng ký nhưng phải mất chi phí bảo mật thông tin.

8. Nên đăng ký sáng chế hay bí mật kinh doanh

Vì sáng chế và bí mật kinh doanh có cơ chế bảo hộ khác nhau nên chủ sở hữu cần phải dựa vào cơ chế đó để lựa chọn hình thức bảo hộ phù hợp cho sản phẩm của mình. Ví dụ Dựa trên vòng đời của sản phẩm dài hạn, khó bộc lộ thì nên đăng ký bí mật kinh doanh còn nếu vòng đời ngắn thì nên đăng ký sáng chế.

9. Nên đăng ký sáng chế hay bí mật kinh doanh tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về sáng chế và bí mật kinh doanh. Trình tự ACC thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện;
  • Bàn giao kết quả.

10. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Khi nên đăng ký sáng chế thay vì giữ bí mật kinh doanh?

Đăng ký sáng chế được khuyến nghị khi bạn muốn bảo vệ một phát minh, công nghệ hoặc quy trình độc đáo mà có giá trị thương mại. Điều này giúp bạn có quyền độc quyền sử dụng và khai thác sáng chế, ngăn chặn người khác sao chép, sử dụng hoặc bán sản phẩm dựa trên sáng chế của bạn.

Câu hỏi 2: Khi nào nên giữ bí mật kinh doanh thay vì đăng ký sáng chế?

Giữ bí mật kinh doanh là lựa chọn tốt khi thông tin về phát minh hoặc công nghệ của bạn có thể dễ dàng bị lộ ra ngoài và không thể được bảo vệ bằng đăng ký sáng chế. Điều này thường áp dụng cho các ý tưởng hoặc thông tin kỹ thuật mà không thể được tiết lộ công khai mà không mất đi lợi thế cạnh tranh.

Câu hỏi 3: Có thể kết hợp cả việc đăng ký sáng chế và giữ bí mật kinh doanh không?

Có, bạn có thể kết hợp cả việc đăng ký sáng chế và giữ bí mật kinh doanh trong một số trường hợp. Bạn có thể đăng ký sáng chế những khía cạnh quan trọng và bảo mật kinh doanh các chi tiết nhạy cảm khác. Việc này giúp bảo vệ phạm vi rộng hơn của sáng chế trong khi vẫn giữ được bí mật về các thông tin kinh doanh quan trọng liên quan đến việc triển khai công nghệ và chiến lược cạnh tranh.

Trên đây là một số thông tin về sáng chế và bí mật kinh doanh. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật  nêu trên.

 

Leave a Comment