Phí bảo hộ giống cây trồng

Rate this post

Phí bảo hộ giống cây trồng được yêu cầu nộp khi đơn bảo hộ giống cây trồng hợp lệ. Đây là loại phí được quy định cụ thể bởi luật. Bài viết dưới đây là cập nhật của chúng tôi về phí bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phí bảo hộ giống cây trồng

 

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu (đồng)
I Lệ phí    
1 Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp Bằng 350.000
2 Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bằng 100.000
3 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp 01 người/lần 100.000
II Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp    
1 Hội đồng công nhận giống cây lâm nghiệp mới 01 lần 4.500.000
2 Công nhận lâm phần tuyển chọn 01 giống 750.000
3 Công nhận vườn giống 01 vườn giống 2.750.000
4 Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống 01 lô giống 750.000
III Phí bảo hộ giống cây trồng    
1 Thẩm định đơn 01 lần 2.000.000
2 Thẩm định lại đơn khi người nộp đơn yêu cầu thì người nộp đơn phải nộp 50% lần đầu 01 lần 1.000.000
3 Duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng    
  – Từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 01 giống/01 năm 3.000.000
  – Từ năm thứ 4 đến năm thứ 6 01 giống/01 năm 5.000.000
  – Từ năm thứ 7 đến năm thứ 9 01 giống/01 năm 7.000.000
  – Từ năm thứ 10 đến năm thứ 15 01 giống/01 năm 10.000.000
  – Từ năm thứ 16 đến hết thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ 01 giống/01 năm 20.000.000
4 Thẩm định yêu cầu phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng Đơn 1.200.000
5 Hội đồng công nhận giống, cây trồng mới 01 lần 4.500.000
IV Phí công nhận, chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt    
1 Chỉ định phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận 01 phòng, TCCN/lần 15.000.000
2 Giám sát phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận Phòng, TCCN/lần 7.500.000
V Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp    
1 Cấp mới giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón khác 01 cơ sở/lần 6.000.000
2 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón 01 cơ sở/lần 2.500.000

 

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận