Phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Rate this post

Bộ Tài chính quy định cụ thể và chi tiết mức thu đối với việc thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

 • Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
 • Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Cơ quan có thẩm quyền thu phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 169/2016/TT-BTC mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định như sau:

Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để đăng ký:

a) Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng.

b) Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 (năm) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng.

Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ (cấp phép sơ bộ) là 10 (mười) triệu đồng.

b) Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ được tính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo quy định tại Điều 23 Luật chuyển giao công nghệ 2017, hợp đồng chuyển giao công nghệ gồm các nội dung sau đây:

 1. Tên công nghệ được chuyển giao.
 2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
 3. Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.
 4. Phương thức chuyển giao công nghệ.
 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 6. Giá, phương thức thanh toán.
 7. Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
 8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).
 9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.
 10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.
 11. Phạt vi phạm hợp đồng.
 12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 13. Cơ quan giải quyết tranh chấp.
 14. Nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận