Quy định về quyền tác giả Facebook theo luật hiện hành 2023

Quyền tác giả Facebook là vấn đề cần được quan tâm khi phần lớn người dân đều dùng tài khoản Facebook như hiện nay. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về quyền tác giả Facebook theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đăng ký quyền tác giả Facebook ở đây được hiểu là đăng ký quyền tác giả đối với những nội dung đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Các nội dung này được xác định là một tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật thì có thể được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

1. Quyền tác giả Facebook

Tác giả trực tiếp tạo ra các tác phẩm đăng tải trên facebook hoặc chủ sở hữu của những tác phẩm này có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với chúng. Các quyền nhân thân bao gồm quyền đặt tên, đứng tên đăng ký tác phẩm, nhận nhuận bút, công bố tác phẩm và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm trước sự cắt xén, xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền tài sản bao gồm các quyền như làm tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm, phân phối, nhập khẩu, truyền đạt tác phẩm đến công chúng hoặc cho thuê tác phẩm. Người tạo ra tác phẩm hoặc chủ sở hữu có đầy đủ quyền tác giả đối với nội dung mình tạo ra và đăng tải trên Facebook giống như các tác phẩm dưới hình thức truyền thống khác.

2. Căn cứ phát sinh quyền tác giả Facebook

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ: “Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Như vậy quyền tác giả đối với các tác phẩm, nội dung, video đăng tải trên Facebook phát sinh ngay sau khi tác giả hoặc chủ sở hữu hoàn tất việc đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân hoặc các tài khoản khác thuộc sở hữu của mình mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nào. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất quyền tác giả của mình, chủ sở hữu hoặc tác giả trực tiếp tạo ra tác phẩm cần thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền cho các tác phẩm của mình bởi để chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm chưa có văn bằng bảo hộ quyền tác giả là vô cùng khó khăn.

3. Dịch vụ tư vấn quy định về quyền tác giả Facebook tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn quy định về quyền tác giả Facebook. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

4. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Facebook có quy định gì về quyền tác giả?

Facebook có quy định về quyền tác giả trong Điều khoản dịch vụ của mình. Theo quy định này, người sử dụng Facebook đồng ý rằng họ sở hữu và kiểm soát nội dung mà họ đăng tải. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng Facebook, người dùng cũng cấp phép cho Facebook một quyền không độc quyền để sử dụng, sao chép, phân phối và công bố nội dung của họ trên nền tảng Facebook và các dịch vụ liên quan.

Câu hỏi 2: Quyền tác giả trên Facebook áp dụng cho tất cả các loại nội dung không?

Quyền tác giả trên Facebook áp dụng cho hầu hết các loại nội dung mà người dùng đăng tải, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và âm thanh. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt như nội dung được bảo vệ bản quyền hoặc nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của người khác, quyền tác giả có thể không áp dụng theo quy định của Facebook.

Câu hỏi 3: Người dùng có cách nào bảo vệ quyền tác giả của mình trên Facebook?

Người dùng có thể áp dụng một số biện pháp để bảo vệ quyền tác giả của mình trên Facebook. Đầu tiên, họ có thể chỉ định rõ quyền sở hữu và điều khoản sử dụng cho nội dung của mình trong bài đăng hoặc thông qua cấu hình quyền riêng tư. Thứ hai, người dùng có thể sử dụng các công cụ báo cáo vi phạm bản quyền của Facebook để yêu cầu loại bỏ nội dung vi phạm quyền tác giả của mình. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền tác giả trên mạng xã hội vẫn là một vấn đề phức tạp và cần sự hiểu biết về quyền tác giả và quyền sử dụng trên nền tảng này.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về quy định về quyền tác giả Facebook. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận