Quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu quy định mới nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin cụ thể về quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu này.

Nhãn hiệu là gì? Điều kiện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận.
 • Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Hành vi xâm phạm nhãn hiệu là gì

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;
 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
 • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Quy trình xử lý xâm phạm nhãn hiệu

Quy trình xử lý xâm phạm nhãn hiệu được thực hiện theo trình tự sau:

Xác minh thông tin, thu thập chứng cứ về hành vi xâm phạm nhãn hiệu

 • Thu thập thông tin xâm phạm nhãn hiệu qua các hành vi quảng cáo, sản xuất kinh doanh trên thị trường (phù hợp phạm vi lãnh thổ đăng ký bảo hộ);
 • Xác minh thông tin nhãn hiệu có dấu hiệu xâm phạm
 • Xác minh thiệt hại để xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu chính xác nhất
 •  Xác minh hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ của Quốc gia hoặc Quốc tế (phù hợp phạm vi lãnh thổ đăng ký bảo hộ), xem chủ thể xâm phạm có ý định đăng ký hoặc đang được cơ quan chức năng xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng sở hữu trí tuệ gây nhầm lẫn hoặc có ý đồ xâm phạm thì kịp thời khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Giám định sở hữu trí tuệ: Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Giám định sở hữu trí tuệ là bước không bắt buộc, nhưng kết luận giám định lại là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu và được coi là nguồn chứng cứ để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Do đó, giám định sở hữu trí tuệ là bước nên thực hiện trước khi tiến hành xử lý vi phạm chính thức.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau đây được thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ:

+ Có nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giám định theo quy định của pháp luật;

+ Có chức năng thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền có Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân xâm phạm nhãn hiệu chấm dứt hành vi xâm phạm

yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Cụ thể, chủ sở hữu nhãn hiệu bị xâm phạm có thể tự mình hoặc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức đại diện gửi văn bản tới bên xâm phạm yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm bằng việc chỉ rõ căn cứ phát sinh hành vi xâm phạm, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phạm vi, thời hạn bảo hộ và phải ấn định một thời hạn hợp lý đề bên xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm. Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp và mức độ xâm phạm mà văn bản yêu cầu sẽ có những nội dung khác nhau. Có thể nói đây là biện pháp mà bên bị xâm phạm nên sử dụng đầu tiên trước khi thực hiện các biện pháp khác, kể cả áp dụng các biện pháp công nghệ bởi lẽ nếu bên xâm phạm hợp tác và dừng hành vi xâm phạm sẽ tránh mất thời gian và tiền bạc của các bên khi không phải thực hiện các biện pháp mạnh hơn.

Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật

Khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã gửi văn bản tới bên xâm phạm nhưng họ không hợp tác và vẫn tiếp diễn hành vi xâm phạm, bên bị xâm phạm có thể gửi đơn yêu xử lý xâm phạm tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu là gì?

Câu trả lời: Quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu là quá trình pháp lý được thực hiện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhãn hiệu khỏi việc sử dụng trái phép, sao chép, nhái lại hoặc xâm phạm vào quyền độc quyền của nhãn hiệu đó.

Câu hỏi 2: Quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu thường bao gồm những bước nào?

Quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu thường bao gồm các bước sau đây:

 • Thu thập bằng chứng: Ghi lại và thu thập các bằng chứng liên quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu, bao gồm các tài liệu, hình ảnh, thông tin về người vi phạm và sự vi phạm cụ thể.
 • Liên hệ với luật sư: Tìm đến sự tư vấn và hỗ trợ từ luật sư chuyên về vấn đề nhãn hiệu để có thông tin và quy trình cụ thể liên quan đến việc xử lý hành vi xâm phạm.
 • Khởi kiện hoặc đàm phán: Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn khởi kiện tại tòa án hoặc tiến hành đàm phán với bên vi phạm để đạt được giải quyết hợp tác.

Câu hỏi 3: Kết quả của quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu có thể là gì?

Kết quả của quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu có thể là:

 • Ngăn chặn hành vi xâm phạm: Qua việc khởi kiện hoặc đàm phán, có thể đạt được sự ngừng việc sử dụng trái phép hoặc xâm phạm vào quyền độc quyền của nhãn hiệu.
 • Đòi bồi thường: Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại đã gánh chịu do hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
 • Giữ vững quyền sở hữu trí tuệ: Thông qua quy trình xử lý, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bảo vệ và duy trì quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của mình.

ACC Group là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện quy trình xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu uy tín, chuyên nghiệp. Trên đây là một số thông tin về quy trình xử lý xâm phạm nhãn hiệu. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận