Thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý mới nhất

Rate this post

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý xác lập thông qua Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin cụ thể về thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý này.

Chỉ dẫn địa lý là gì? Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

 • Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
 • Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.
 • Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.
 • Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.  

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

 • Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
 • Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

 • Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.
 • Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

Vai trò của chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu để chỉ nguồn gốc của sản phẩm theo từng khu vực, vùng lãnh thổ, quốc gia hay địa phương cụ thể. Bên cạnh nhãn hiệu và tên thương mại, chỉ dẫn địa lý cũng được các doanh nghiệp cực chú trọng bởi những giá trị sau:

 • Người tiêu dùng thường tin rằng sản phẩm có chỉ dẫn địa lý là sản phẩm chất lượng và an toàn. Đặc biệt sản phẩm có chỉ dẫn địa lý sẽ đảm bảo tính chất đặc thù của khu vực, địa phương vùng lãnh thổ hoặc quốc gia, bảo vệ bí quyết công nghệ. Đây còn là công cụ marketing quan trọng trên thị trường hiện nay, giúp tạo dừng hình ảnh đẹp cho sản phẩm trong mắt người tiêu dùng.
 • Ngoài vai trò với doanh nghiệp, chỉ dẫn địa lý còn mang lại giá trị rất lớn đối với nền kinh tế khu vực, địa phương, quốc gia. Chỉ dẫn địa lý là động lực hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát huy các lợi thế riêng của địa phương đồng thời góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho đặc sản của địa phương, bảo vệ tên tuổi và nâng cao giá trị hàng hóa trong nước, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Khi chỉ dẫn địa lý được thừa nhận và phổ biến rộng rãi, nó sẽ là công cụ để nâng cao thu nhập cho các cá nhân và doanh nghiệp địa phương.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

 • 02 tờ khai đăng kí chỉ dẫn địa lý (đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý) theo mẫu.
 • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản).
 • Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù) (02 bản). Bản mô tả tính chất đặc thù phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hoá học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm;
  • Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
  • Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý;
  • Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định;
  • Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý;
  • Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm.
 • Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đi thực hiện thủ tục đăng kí bảo hộ chỉ dẫn đi.

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

Bước 1: Tổ chức cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ/ Văn phòng đại diện cục Sở hữu trí tuệ tại Thành Phố Hồ Chí Minh/ Văn phòng đại diện cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành tiếp nhận

 • Đóng dấu ngày tiếp nhận vào tờ khai đăng kí
 • Thông báo và hướng dẫn nộp phí, lệ phí

Bước 3: Thẩm định về mặt hình thức

 • Thời gian thẩm định về mặt hình thức là 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn
 • Sau một tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn:
  • Trườn hợp đơn đảm bảo về mặt hình thức cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo tiếp nhận đơn;
  • Trường hợp đơn không đảm bảo về mặt hình thức thì cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối tiếp nhận đơn

Bước 4: Công bố đơn

 • Sau 02 tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành công bố đơn lên trang chủ của cục.

Bước 5: Thẩm định nội dung

 • Thời hạn thực hiện: Không quá 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 6: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Trên đây là một số thông tin về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật nêu trên.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Phương

Viết một bình luận