Quyền sở hữu công nghiệp quy định cập nhất 2020 mới nhất

Mời khách hàng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu quyền sở hữu công nghiệp là gì.

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
 • Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.
 • Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
 • Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
 • Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
 • Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu công nghiệp

 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;”
 •  Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;
 • Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

ACC Group là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và đăng ký quyền sở hữu công nghiệp uy tín. Trên đây là một số thông tin về quyền sở hữu công nghiệp. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật nêu trên.

Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quyền sở hữu công nghiệp có những quy định cập nhật mới nhất trong năm 2020?

Câu trả lời: Trong năm 2020, có một số quy định cập nhật trong lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm việc điều chỉnh quy trình đăng ký sáng chế, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ. Các thay đổi này nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và khuyến khích sáng tạo.

Câu hỏi 2: Quy định cập nhật mới nhất về quyền sở hữu công nghiệp trong năm 2020 ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp nào?

Câu trả lời: Quy định cập nhật mới nhất về quyền sở hữu công nghiệp trong năm 2020 ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ngành công nghệ thông tin, sản xuất và chế tạo, y tế, thực phẩm và đồ uống, thương mại và dịch vụ. Các quy định này đảm bảo quyền lợi của các nhà sáng tạo, đảm bảo công bằng cạnh tranh và khuyến khích sự phát triển kinh tế và sáng tạo trong các ngành này.

Câu hỏi 3: Ý nghĩa của quy định cập nhật mới nhất về quyền sở hữu công nghiệp trong năm 2020 là gì?

Câu trả lời: Quy định cập nhật mới nhất về quyền sở hữu công nghiệp trong năm 2020 mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, bao gồm:

 • Nâng cao bảo vệ và khuyến khích sáng tạo, động lực cho các nhà sáng tạo và doanh nghiệp.
 • Đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển bền vững trong các ngành công nghiệp.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hợp tác kinh doanh và đầu tư.
 • Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với các thách thức và xu hướng mới trong lĩnh vực công nghiệp và sáng tạo.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận