Bảo hộ quyền tác giả đối với mỹ thuật ứng dụng năm 2022

Hiện nay, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm mỹ thuật là rất phổ biến. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc bảo hộ quyền tác giả đối với mỹ thuật ứng dụng. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bảo hộ quyền tác giả đối với mỹ thuật ứng dụng năm 2022

1. Một số khái niệm

1.1 Quyền tác giả là gì?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Luật sửa đổi, bổ sung 2019): “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

1.2 Khái niệm bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo ra tác phẩm, với việc ghi nhận bằng văn bằng bảo hộ các quyền nhân thân và quyền tài sản của chủ sở hữu sẽ được pháp luật bảo vệ, các chủ thể khác nếu như có hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

1.3 Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là gì ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP. Về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Theo đó khái niệm tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được quy định cụ thể như sau:

“Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14. Là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích. Được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí.”

2. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với mỹ thuật ứng dụng

Theo quy định, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ khi có 2 điều kiện sau:

– Điều kiện cần: được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

– Điều kiện đủ: được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục. Với tính năng hữu ích. Có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích; được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy.

3. Hồ sơ đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

+ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

+ Biên bản cam đoan của tác giả;

+ Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc;

+ Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

+ Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản).

4. Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với mỹ thuật ứng dụng

Để đăng ký quyền tác giả, tác giả cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên. Tờ khai cần ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai cần có tóm tắt nội dung tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cần đăng ký.

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả.

+ 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả. 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

+ Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

– Một số giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ của Cục Bản quyền tác giả.

Bước 3: Cục Bản quyền tác giả thẩm định Cấp giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Như vậy, từ những thông tin đã được cung cấp ở trên, các bạn đã có thể nắm được một số thông tin về quyền bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Nếu có thắc mắc gì về quyền tác giả nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung, hãy liên hệ với ACC để được nhận tư vấn trực tiếp.

 

Leave a Comment