Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả (Cập nhật 2022)

Rate this post

Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay.Vậy, pháp luật Việt Nam đã có những quy định như thế nào về quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả (Cập nhật 2022)

1. Khái niệm quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả

1.1 Khái niệm quyền tác giả

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (Luật sửa đổi, bổ sung 2019): “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

1.2 Khái niệm bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo ra tác phẩm, với việc ghi nhận bằng văn bằng bảo hộ các quyền nhân thân và quyền tài sản của chủ sở hữu sẽ được pháp luật bảo vệ, các chủ thể khác nếu như có hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả

2.1. Bảo đảm quyền tự do sáng tạo của cá nhân.

Công dân có quyền sáng tạo trên cơ sở được sự bảo hộ của Nhà nước và Nhà nước đã tạo thế chủ động và tự do sáng tạo của cá nhân, điều này được ghi nhận trong Hiến pháp, đồng thời cũng phải tuân thủ những nguyên tắc chung của luật dân sự đặc biệt là nguyên tắc “tự do, tự nguyện cam kết thỏa thuận”. Theo nguyên tắc này,quyền tự do sáng tạo của cá nhân luôn được tôn trọng và bảo đảm thực hiện, khuyến khích tự do sang tạo, cấm cản trở, hạn chế quyền tự do sáng tạo của cá nhân.

2.2. Bảo đảm quyền bình đẳng, tự định đoạt của các chủ thể.

Mọi các nhân đều có quyền hoạt động, sáng tạo để tạo nên tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kể cả cá nhân đó là người nước ngoài. Tác giả hoàn toàn có quyền định đoạt các quyền của mình có được từ tác phẩm và quyền tác giả luôn bảo đảm cho các chủ thể sử dụng, khai thác tác phẩm một cách hiệu quả nhất.

2.3. Bảo đảm không trùng lặp tác phẩm.

Tác phẩm được pháp luật bảo hộ phải có tính sáng tạo, không phải là cách sắp xếp diễn đạt đơn thuần, bắt trước cách diễn đạt thể hiện ngôn từ, màu sắc khuôn mẫu vàbản gốc (bản đầu tiên của tác phẩm do tác giả sáng tạo ra).

Bảo đảm tính toàn vẹn của tác phẩm. Trong các quyền nhân thân của tác giả có quyền bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm. Xâm phạm đến sự toàn vẹn của tác phẩm là xâm phạm đến quyền nhân thân của tác giả, bởi vì trong quá trình sáng tạo tác phẩm, tác giả đã có tư tưởng độc lập, những tư duy riêng của mình trong tác phẩm, cách sắp xếp, trình bày diễn đạt ý tưởng của tác giả theo ý của mình.

Khi có hành vi xâm phạm đến quyền tác giả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng những biện pháp cưỡng chế để khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước khi bị xâm phạm về quyền tác giả.

3. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

3.1 Điều kiện về tác phẩm

Tác phẩm có tính sáng tạo nghĩa là phải do tác giả trực tiếp sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Tác phẩm phải có tính hình thức thể hiện bằng chữ viết, ký tự, đường nét hình khối bố cục, màu sắc, âm thanh hình ảnh…

3.2 Điều kiện về tác giả

Được quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì chủ sở hữu, tác giả có đầy đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả gồm:

– Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và cũng là chủ sở hữu

– Là cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào mới có đủ điều kiện đăng ký quyền tác giả.

– Là cá nhân và tổ chức Việt Nam, nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu ở nước khác.

– Là cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, để đăng ký quyền tác giả, tác phẩm đó còn phải đáp ứng là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

4. Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền tác giả

Bảo hộ quyền tác giả nhằm hướng tới một cộng đồng tôn trọng “tài sản trí tuệ” và chỉ có ý nghĩa nếu người sáng tạo thực sự được tôn trọng các quyền về mặt tinh thần, quyền về mặt kinh tế, được hưởng các lợi ích được khai thác từ chính tác phẩm của mình.

Bảo hộ quyền tác giả là công cụ hữu hiệu nhất nhằm khuyến khích, làm giàu và phổ biến di sản văn hoá quốc gia và văn hoá của nhân loại.

Để tạo điều kiện cho công dân phát huy được tài năng trong việc sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học có giá trị, Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ đều có những quy định nhằm giải phóng mọi năng lực sáng tạo trí tuệ của mỗi cá nhân. Các quyền nhân thân và các quyền tài sản của tác giả, của chủ thể quyền liên quan và của chủ sở hữu quyền tác giả ở Việt Nam được pháp luật bảo đảm thực hiện.

Như vậy, quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả là một vấn đề rất được Nhà nước Việt Nam quan tâm và được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Để tìm hiểu thêm thông tin về Luật sở hữu trí tuệ, hãy liên hệ với ACC để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Cẩm Tiên

Viết một bình luận