Tại sao phải đăng ký sáng chế

Việc đầu tiên mà các chủ thể cần phải làm sau khi sáng tạo thành công một sáng chế là đăng ký bảo hộ cho sáng chế đó tại Cục sở hữu trí tuệ. Theo dõi bài dưới đây để biết rõ hơn về vẫn đề tại sao phải đăng ký sáng chế

Khái niệm sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

tại sao phải đăng ký sáng chế

Tại sao phải đăng ký sáng chế

Bảo hộ sáng chế và việc nhà nước thừa nhận một sáng chế là đối tượng sở hữu của một chủ thể (cá nhân, tổ chức) nhất định, được đánh dấu bằng việc cấp một bằng sáng chế cho chủ sở hữu sáng chế đó. ACC Group sau đây sẽ đưa ra một số lý do để bạn có được cái nhìn tổng quát hơn về việc tại sao các chủ sở hữu phải đăng ký sáng chế:

– Quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở bằng độc quyền sáng chế.

Nhà nước chỉ có nghĩa vụ bảo hộ các sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ và chủ sở hữu chỉ được thực hiện các quyền của mình trong phạm vi (phạm vi lãnh thổ, phạm  vi quyền được thể hiện trong yêu cầu bảo hộ, thời hạn bảo hộ) được xác định trong văn bằng bảo hộ. Chủ sở hữu sáng chế có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế được bảo hộ trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và khi phát hiện ra có hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế thì họ có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, điều tra và xử lý hành vi vi phạm.

– Đăng ký sáng chế giúp chủ sở hữu tăng lợi thế cạnh tranh, sức mạnh thị trường và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn:

Bằng độc quyền sáng chế cho phép chủ sở hữu khẳng định rằng không có bất kì chủ thể nào khác trên thị trường được phép sản xuất, buôn bán, sử dụng, phân phối sản phẩm nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Qua đó, giúp chủ sở hữu có thể giảm bớt sự cạnh tranh, tăng doanh số bán hàng trên thị trường.

– Được sử dụng độc quyền sáng chế trong thời gian 20 năm, trong trường hợp không có nhu cầu phát triển sáng chế, chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển nhượng sáng chế cho bên thứ 3 để thu chi phí chuyển nhượng. Sáng chế tạo thêm nguồn thu nhập mới cho chủ sở hữu bằng cách nhượng quyền sử dụng sáng chế hoặc chuyển nhượng sáng chế, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra à người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế và tạo sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ.

– Việc được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế giúp chủ sở hữu dễ dàng trong việc khai thác giá trị thương mại của sáng chế đó.

– Việc bảo hộ sáng chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu và triển khai các sản phẩm và quy trình mới, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo, góp phần vào sự phát triển xã hội.

– Bảo hộ sáng chế khuyến khích việc bộc lộ công nghệ mới và chuyển giao, phổ biến công nghệ.

– Bảo hộ mạnh sáng chế sẽ khuyến khích sự đầu tư vào ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp mà sản phẩm có hàm lượng chất xám cao như công nghiệp máy tính, công nghiệp thực phẩm… và điều này cũng tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Việc bảo hộ sáng chế mang lại các lợi ích to lớn cho các nhà sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của xã hội. Bài viết trên đây, dịch vụ ACC cung cấp một số lý do để quý khách hàng có được cái nhìn tổng quát hơn về việc tại sao phải đăng ký sáng chế.

 

About Hữu Tài

Viết một bình luận

Previous

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Ai có quyền đăng ký sáng chế

Next