Yêu cầu về thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là gì?

Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là việc làm rất cần thiết .Bài viết này giúp bạn hiểu được quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế và thời gian bảo hộ, duy trì, gia hạn văn bằng bảo hộ sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ.

1. Thẩm định hình thức đơn

Tất cả đơn đăng ký sáng chế, kể cả đơn PCT  đều được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Thời hạn xét nghiệm là 01 tháng kể từ ngày đơn đến Cục SHTT. Ngày nộp đơn có thể là: Ngày thực tế mà Cục SHTT nhận được đơn; Ngày nộp đơn quốc tế của đơn PCT đã được nộp trước đó.

Nếu đơn sáng chế đáp ứng đủ điều kiện thì Cục SHTT sẽ ra thông báo cho chủ sở hữu và tiến hành bước tiếp theo.

2. Công bố đơn hợp lệ

Tất cả đơn hợp lệ đều được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và công khai để bất kì bên thứ ba hoặc bên có quyền lợi liên quan có thể biết tới nội dung của đơn đăng ký sáng chế đó.

Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn; đơn đăng ký PCT được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia.

3. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn

Việc xét nghiệm nội dung đơn chỉ được tiến hành khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc của người thứ ba với điều kiện yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp cho Cục SHTT trong thời hạn 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế và 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký giải pháp hữu ích. Quá thời hạn trên, nếu không có yêu cầu xét nghiệm nội dung, thì đơn coi như không nộp.

4. Thẩm định nội dung đơn và cấp bằng sáng chế

Thời gian thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn.

Người nộp đơn có quyền sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục SHTT cấp bằng. Tuy nhiên việc sửa đổi bổ sung đó không được phép mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc thêm đối tượng xin bảo hộ.

* Đơn đăng ký sáng chế được phép chuyển đổi thành đơn đăng ký giải pháp hữu ích và ngược lại. Thời hạn cho việc chuyển đổi này là vào bất cứ lúc nào trước khi có thông báo từ chối hoặc cấp bằng.

5. Khiếu nại & Phản đối về thẩm định nội dung đăng ký sáng chế

Bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian công bố việc cấp bằng sáng chế, người nộp đơn hoặc bất kỳ bên thứ ba có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến việc cấp bằng sáng chế sẽ được quyền khiếu nại bằng văn bản với Cục sở hữu trí tuệ về việc phản đối chấp nhận đơn hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Bất kỳ sự khiếu nại/phản đối nào đều phải được lập thành văn bản, kèm theo đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ Quyết định hoặc các kết luận liên quan. Người khiếu nại/ phản đối phải nộp đơn khiếu nại cho Cục SHTT trong vòng 90 ngày kể từ ngày ra Quyết định hoặc Thông báo. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định của Cục SHTT thì người khiếu nại có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện ra tòa án.

6.Thời hạn bảo hộ bằng độc quyền sáng chế và gia hạn bằng

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm và bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và các bằng này có hiệu lực kể từ ngày cấp (không gia hạn).

Để duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực. Xem thêm: Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sáng chế có thể thực hiện duy trì hiệu lực bằng độc quyền trong khoảng thời gian 06 tháng trước hoặc sau thời điểm hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, nếu việc thực hiện duy trì hiệu lực được thực hiện trong khoảng thời gian 06 tháng tính từ thời điểm văn bằng bảo hộ hết hiệu lực thì ngoài chi phí duy trì hiệu lực, người nộp đơn phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì cho mỗi tháng nộp muộn. Nếu sau thời hạn 06 tháng này chủ sở hữu văn bằng bảo hộ vẫn không thực hiện việc duy trì hiệu lực thì văn bằng bảo hộ sẽ chấm dứt hiệu lực.

7. Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin thẩm định nội dung đăng ký sáng chế Trình tự ACC thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

8. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là gì?

Câu trả lời: Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là quá trình kiểm tra và đánh giá tính mới mẻ, tính độc đáo và khả năng đáng bảo hộ của sáng chế được đăng ký. Trong quá trình này, các chuyên gia sẽ xem xét và đối chiếu sáng chế với những thông tin sẵn có để đảm bảo tính độc quyền và giá trị sáng chế.

Câu hỏi 2: Ai là người thực hiện thẩm định nội dung đăng ký sáng chế?

Câu trả lời: Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế được thực hiện bởi các chuyên gia và nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và sáng chế. Trong nhiều quốc gia, cơ quan chính trịnh của quốc gia như Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc Văn phòng Sáng chế là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký sáng chế.

Câu hỏi 3: Mục đích của thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là gì?

Câu trả lời: Mục đích của thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là đảm bảo rằng các sáng chế được đăng ký đáp ứng các tiêu chí về tính mới mẻ, tính độc đáo và khả năng đáng bảo hộ. Quá trình thẩm định giúp đảm bảo tính hợp pháp và giá trị của bằng sáng chế, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu và thúc đẩy sự phát triển và sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật.

Trên đây là một số thông tin về thẩm định nội dung đăng ký sáng chế mà ACC đã cung cấp.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận