Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Rate this post

Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ được luật chuyển giao công nghệ 2017 quy định một rõ ràng và chi tiết. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn bản quy phạm pháp luật

  • Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
  • Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;

Giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo quy định Điều 22 Luật chuyển giao công nghệ 2017, hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện và giao kết như sau:

  1. Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
  2. Ngôn ngữ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận.
  3. Hợp đồng chuyển giao công nghệ được giao kết và thực hiện theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cạnh tranh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tại khoản 1 Điều 24 Luật chuyển giao công nghệ 2017, thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm giao kết, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp đăng ký theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Luật này có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung thì hợp đồng gia hạn, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ.

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận