Thủ tục đăng ký sáng chế ở Mỹ

Rate this post

Thông thường, các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc đăng ký sáng chế ở Mỹ, đó là việc được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của doanh nghiệp trên thị trường tại Mỹ.

1. Đăng ký sáng chế ở Mỹ là gì?

Sáng chế ở Mỹ là những sản phẩm mới có trình độ sáng tạo và có tính hữu ích được sử dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong xã hội.

Sáng chế ở Mỹ có thể là vật thể, quy trình, phương pháp, phần mềm. Để được bảo hộ thì các đối tượng đó phải được đăng ký và cấp bằng độc quyền sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ của Mỹ.

2. Điều kiện để sáng chế được bảo hộ ở Mỹ

Muốn đăng ký bảo hộ sáng chế ở Mỹ thì trước tiên sáng chế đó cần được xem xét có thỏa mãn đủ các điều kiện để được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Mỹ hay không. Luật sở hữu trí tuệ của Mỹ quy định ba điều kiện để một sáng chế được bảo hộ, đó là:

+ Đối tượng đăng ký phải không thuộc các trường hợp loại trừ bảo hộ sáng chế ở Mỹ.

+ Đối tượng đăng ký sáng chế ở Mỹ phải có tính mới. (Phạm vi tính mới trên toàn thế giới).

+ Đối tượng đăng ký sáng chế ở Mỹ phải có tính sáng tạo.

+ Đối tượng đăng ký sáng chế ở Mỹ phải có tính hữu ích và áp dụng được trong cuộc sống thực tiễn.

Thẩm định viên của Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) sẽ tiến hành thẩm định và quyết định xem sáng chế đăng ký có thỏa mãn các điều kiện trên không. 

3. Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế ở Mỹ

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những tài liệu sau:

– Đơn đăng ký sáng chế.

– Bản mô tả sáng chế, theo đó đối tượng đăng ký sáng chế phải được mô tả (bộc lộ) sao cho một người có hiểu biết trung bình trong cùng lĩnh vực hoạt động có thể đọc, hiểu và làm theo được sáng chế đó.

– Bản vẽ sáng chế.

– Thông tin của tác giả, đồng tác giả – người đã trực tiếp nghiên cứu và đưa ra sáng chế.

– Thông tin chủ sở hữu của sáng chế.

– Lời cam kết của chủ đơn.

– Chứng từ nộp lệ phí.

Người nộp đơn chuẩn bị các tài liệu nộp đơn như trên thành 02 bộ. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và phí đăng ký, Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ sẽ tiến hành thẩm định đơn. Trong vòng 2-3 tháng sau khi nộp đơn, Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ sẽ gửi thông báo về số đơn và ngày nộp đơn cho chủ đơn, và quá trình thẩm định sẽ kéo dài khoảng ít nhất là 1 năm còn thông thường là hơn 2 năm. Nếu sau quá trình thẩm định mà Cục từ chối đơn thì chủ đơn có quyền trong một thời gian nhất định được chuẩn bị và gửi lại cho Cục công văn trả lời kết quả thẩm định nội dung và trong vòng một vài tháng, Cục sẽ tiến hành xem xét lại. Nếu Cục thấy công văn trả lời là hợp lý và được chấp nhận, thì Cục sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

4. Các giai đoạn thẩm định

Thời gian thẩm định đơn sáng chế khoảng 36 – 48 tháng bao gồm các giai đoạn thẩm định như sau: 

+ Thẩm định hình thức là thẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Công bố đơn là công bố thông tin về sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

+ Thẩm định nội dung là thẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế.

+ Công bố bằng độc quyền sáng chế là công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

5. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 năm.

6. Vì sao nên đăng ký sáng chế ở Mỹ

Đăng ký sáng chế ở Mỹ

Việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết khi đăng ký sáng chế ở Mỹ là vô cùng cần thiết, nhất là đối với các doanh nghiệp, các nhà sáng chế Việt Nam mong muốn khai thác khía cạnh thương mại của sáng chế trên thị trường Mỹ.

+ Trên thị trường Mỹ, việc đăng ký sáng chế sẽ giúp doanh nghiệp ngăn cản người khác tiếp thị các sản phẩm trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn, làm nhái, làm giả làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của doanh nghiệp trên thị trường Mỹ.

+ Mỹ là thị trường có nhiều tiềm năng, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đến đây. Doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sáng chế ở Mỹ là một quyết định đứng đắn và mang tính chiến lược lâu dài. Đăng ký sáng chế ở Mỹ là cơ sở pháp lý chứng nhận quyền sở hữu đối với sáng chế của doanh nghiệp, trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

+ Một sáng chế được bảo hộ có uy tín đối với người tiêu dùng tại Mỹ sẽ giúp các doanh nghiệp huy động vốn tài chính từ các ngân hàng hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.

+ Việc bảo hộ sáng chế có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc nhượng quyền thương mại sáng chế được bảo hộ của doanh nghiệp cho các công ty khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng đầu tư hoặc tái đầu tư.

+ Doanh nghiệp đăng ký sáng chế còn ngăn chặn việc đơn vị khác sử dụng sáng chế của doanh nghiệp đang sử dụng đi đăng ký độc quyền, khi đó doanh nghiệp không được phép sử dụng sáng chế đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình và vô tình doanh nghiệp lại là người vi phạm quyền sở hữu sáng chế.

+ Đăng ký độc quyền sáng chế ở Mỹ sẽ giúp doanh nghiệp tạo nên một nét riêng trên thị trường và nâng cao uy tín, chất lượng của sáng chế cho doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp nên đăng ký sáng chế độc quyền ở Mỹ nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước pháp luật. Đồng thời, bảo hộ sáng chế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

7. Thủ tục đăng ký sáng chế ở Mỹ tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thủ tục đăng ký sáng chế ở Mỹ. Trình tự ACC thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký sáng chế ở Mỹ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Hữu Tài

Viết một bình luận