Thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả quy định cập nhật 2020

Rate this post

ACC Group là đơn vị cung cấp dịch vụ thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả uy tín, chuyên nghiệp. Mời khách hàng theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu cụ thể hơn về thủ tục này.

Quyền tác giả là gì? 

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm. Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử.
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả là gì?

Xâm phạm quyền tác giả là việc thực hiện một trong các hành vi sau đây:

 • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 • Mạo danh tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật.
 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Thủ tục xử xâm phạm quyền tác giả

Bước 1: Phân tích hành vi xâm phạm

Việc phân tích này có tác dụng để tìm kiếm và phát hiện ra những chứng cứ vi phạm. Các chứng cứ có thể là dạng hình ảnh, âm thanh,…

Từ đó, căn cứ vào những chứng cứ đấy để quyết định có hay không hành vi xâm phạm bản quyền tác giả và tính đến các bước tiếp theo để xử lý vi phạm này.

Bước 2: Gửi thông báo yêu cầu dừng hành vi xâm phạm

Sau khi đã xác minh, phân tích và thu thập được các chứng cứ về vi phạm, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm sẽ gửi thông báo yêu cầu dừng hành vi xâm phạm tới bên xâm phạm.

Tuy gửi thông báo yêu cầu dừng hành vi xâm phạm không phải là thủ tục bắt buộc trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả nhưng nó lại rất cần thiết để nhắc nhở bên vi phạm và đây cũng là động thái tạo cơ hội cho 2 bên có thể có phương án giải quyết dễ dàng, bớt phức tạp thủ tục hơn.

Trường hợp đã gửi thông báo yêu cầu dừng hành vi xâm phạm mà bên vi phạm dừng hành vi, 2 bên thỏa thuận thống nhất tự giải quyết và đền bù nếu có thiệt hại thì dừng ở Bước 2. Còn nếu bên xâm phạm không chấm dứt thì xử lý tiếp tới Bước 3.

Bước 3: Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm bản quyền tác giả

Sau khi gửi thư cảnh báo, nếu không đạt được kết quả thỏa đáng thì tác giả/chủ sở hữu có thể tiến hành nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, cụ thể là yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý đối với hành vi đó.

Cơ quan tiến hành xử lý hành vi xâm phạm bản quyền tác giả theo yêu cầu của chủ sở hữu là Thanh tra sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh/thành phố nơi có hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc Bộ văn hóa thể theo du lịch sẽ tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, tòa án,…

Dịch vụ thực hiện thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả của ACC Group

ACC Group là công ty cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả uy tín, chuyên nghiệp. Trình tự ACC thực hiện như sau:

Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục; 

Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xử lý xâm phạm quyền tác giả. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

 

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Phương

Viết một bình luận