Thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp năm 2023

Thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hiện nay đang diễn ra như thế nào? Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

1. Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp được quy định như sau:

 • Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

2. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 2. Căn cứ chuyển nhượng;
 3. Giá chuyển nhượng;
 4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

3. Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

 • Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
 • Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Trước thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp như hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về hình thức, nội dung các loại hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 149 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

 1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
 2. Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
 3. Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
 4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;
 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 6. Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

5. Dịch vụ đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

6. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp như thế nào?

Câu trả lời: Thực trạng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp thể hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu của một công nghệ, kiểu dáng, hay sáng chế từ người sở hữu ban đầu (bên chuyển nhượng) cho bên thụ hưởng quyền sở hữu mới (bên nhận chuyển nhượng). Chuyển giao này có thể diễn ra thông qua hợp đồng mua bán, hợp đồng cấp phép, hợp đồng liên doanh, hoặc hợp đồng hợp tác kỹ thuật.

Câu hỏi 2: Những lợi ích của việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Câu trả lời: Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Thu nhập: Bên chuyển nhượng có thể nhận được tiền mua bán hoặc các khoản tiền thuế, phí bản quyền, hoa hồng từ bên nhận chuyển nhượng. Điều này giúp tăng thu nhập và giá trị sở hữu của bên chuyển nhượng.
 • Phát triển kinh doanh: Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cho phép bên nhận chuyển nhượng sở hữu và sử dụng công nghệ, kiểu dáng hay sáng chế để phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh. Điều này giúp tăng cường sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho bên nhận chuyển nhượng.
 • Chia sẻ rủi ro: Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cũng có thể giúp chia sẻ rủi ro trong việc phát triển và thương mại hóa công nghệ. Bên chuyển nhượng có thể chuyển giao một phần quyền sở hữu cho bên nhận chuyển nhượng, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng phát triển của công nghệ đó.

Câu hỏi 3: Có những thách thức nào trong quá trình chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp?

Câu trả lời: Quá trình chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cũng đối mặt với một số thách thức, bao gồm:

 • Pháp lý và hợp đồng: Quá trình chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đòi hỏi sự thỏa thuận và công bằng giữa các bên. Điều này đòi hỏi việc lập hợp đồng chi tiết và minh bạch, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của các bên được định rõ và tuân thủ theo quy định pháp luật.
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Trong quá trình chuyển giao, bên chuyển nhượng cần đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình được bảo vệ đúng pháp luật. Điều này đòi hỏi sự quản lý và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ liên quan như bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và bản quyền.
 • Quản lý rủi ro: Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có thể mang lại rủi ro về việc tiết lộ công nghệ hay sử dụng không đúng mục đích. Để giảm thiểu rủi ro này, các bên cần thực hiện các biện pháp bảo mật, hợp đồng giữ bí mật và quản lý cẩn thận quyền sở hữu công nghiệp.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Bảo Châu

Viết một bình luận