Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định 2023

Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 quy định xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

1. Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

 • Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
 • Đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp là:

+ Sáng chế

+ Kiểu dáng công nghiệp

+ Thiết kế bố trí

+ Nhãn hiệu

+ Tên thương mại

+ Chỉ dẫn địa lý

+ Bí mật kinh doanh

 • Căn cứ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Sáng chế, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ, trừ nhãn hiệu nổi tiếng. Tên thương mại được bảo hộ dựa trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Bí mật kinh doanh được bảo hộ dựa trên việc có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.
 • Hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo lẫn uy tín thương mại.
 • Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Quyền tài sản, trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được bảo hộ cả quyền tác giả
 • Thời gian bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Được bảo hộ trong thời gian nhất định và có đối tượng được gia hạn bảo hộ
 • Cơ quan đăng ký: Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh

Lưu ý: Quyền sở hữu công nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ thì mới được pháp luật công nhận và bảo vệ tất cả quyền và lợi ích

2. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp

 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
  • Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;
  • Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó
  • Việc đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp là không bắt buộc, đăng ký hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp. Sau đây là quy trình xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Tuỳ thuộc đối tượng sở hữu công nghiệp mà kèm theo mẫu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản mô tả sáng chế hoặc bản thiết kế và các tài liệu khác

+ Bước 3: Nhận kết quả

3. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ về quyền tác giả quyền sở hữu công nghiệp. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

4. Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ý nghĩa gì?

Câu trả lời: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp là quá trình đăng ký và bảo vệ quyền lợi đối với các sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu và tác phẩm nghệ thuật. Ý nghĩa của việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người sáng tạo, khuyến khích sáng tạo, tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Câu hỏi 2: Tại sao cần xác lập quyền sở hữu công nghiệp?

Câu trả lời: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp là cách để bảo vệ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu và tác phẩm nghệ thuật khỏi việc bị sao chép, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm. Nó tạo điều kiện cho người sở hữu có quyền độc quyền sử dụng và khai thác tài sản trí tuệ của mình, bảo vệ đầu tư và khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong xã hội.

Câu hỏi 3: Lợi ích của việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Câu trả lời: Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp mang lại nhiều lợi ích, bao gồm bảo vệ quyền lợi của người sở hữu, tạo điều kiện công bằng và cạnh tranh trong thị trường, thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế, tạo ra giá trị kinh t tế từ sự sáng tạo và khuyến khích đổi mới. Ngoài ra, việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp còn tạo ra môi trường ổn định và đáng tin cậy cho việc phát triển công nghệ và sáng tạo.

Trên đây là một số thông tin quyền tác giả quyền sở hữu công nghiệp. Khi xảy ra tranh chấp, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Leave a Comment