Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả năm 2023

Rate this post

Quyền tác giả là một quyền quan trọng đối với tác giả của tác phẩm. Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là vô cùng to lớn trong Luật Sở hữu trí tuệ không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với người đăng ký và sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

1. Quyền tác giả là gì 

1.1 Quyền tác giả là gì

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 (LSHTT):

“2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Như vậy, quyền tác giả là bản quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa: ví dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim,…. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Căn cứ Điều 18, LSHTT, quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

1.2. Phân loại quyền tác giả 

a. Quyền nhân thân 

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

b. Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Bảo hộ quyền tác giả là gì

2.1. Khái niệm bảo hộ quyền tác giả 

Bảo hộ quyền tác giả là việc mà các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước xác nhận quyền tác giả của người đã sáng tác nên tác phẩm, trong đó cơ quan sẽ ghi nhận các văn bằng bảo hộ các quyền như nhân thân, tài sản của các chủ sở hữu; đảm bảo quyền tác giả không bị tổn thất, xâm phạm.

Bảo hộ quyền tác giả dưới góc độ pháp lý là tổng hợp các quy định pháp luật nhằm bảo hộ bằng pháp luật những quyền, lợi ích chính đáng của tác giả, chủ sở hữu đối với toàn bộ hoặc một phần tác phẩm của họ.

2.2. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả 

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của LSHTT.

Căn cứ Điều 14, LSHTT. các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

“1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 1. a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 2. b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 3. c) Tác phẩm báo chí;
 4. d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

 1. e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 2. g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 3. h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
 4. i) Tác phẩm kiến trúc;
 5. k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 6. l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 7. m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.”

Tác phẩm được bảo hộ theo quy định phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả gồm:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.
Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

3. Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Cần lưu ý rằng, bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm khi tác phẩm được công bố còn quan trọng hơn chính tác phẩm đó. Bởi vì khi công bố, tác phẩm rất dễ bị xâm hại theo nhiều cách khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của tác giả. 

Mặc dù quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định; tức là việc bảo hộ quyền tác giả được phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo ra. Tuy nhiên quyền bảo hộ này chỉ bảo hộ tác phẩm về mặt hình thức chứ không bảo hộ ý tưởng nội dung. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả với cơ quan có thẩm quyền là việc cần thiết để bảo hộ đầy đủ cho tác phẩm cũng như lợi ích của tác giả.

 Có thể thấy ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là rất quan trọng. Vậy ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả được thể hiện như thế nào ? Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác động đến các chủ thể nào ? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây

3.1. Đối với tác giả

Khi sáng tác ra một tác phẩm, bất kể là thứ gì và được nhận xét như thế nào thì tác phẩm vẫn có giá trị tiềm năng đối với tác giả. Tác phẩm đó có thể chưa có giá trị ngay lúc nó được tạo ra, nhưng trong tương lai có thể giá trị của tác phẩm sẽ tăng lên. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ giúp tác phẩm đó có thể giữ giá trị của mình lâu dài.

Không chỉ vậy, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả còn giúp bảo vệ quyền lợi của chính tác giả. Ngăn chặn những hành vi vi phạm bản quyền của tác giả, đảm bảo tác giả sẽ được bồi thường nếu có những hành vi xâm phạm diễn ra. 

Đối với tác giả, ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả không chỉ là việc bảo hộ tác phẩm, bảo vệ lợi ích của tác giả; mà còn khuyến khích các sản phẩm trí tuệ của tác giả. Tạo điều kiện cho tác giả phát huy được tài năng trong việc sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học có giá trị. 

3.2. Đối với sự phát triển của xã hội

Bảo hộ quyền tác giả có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất các sản phẩm trí tuệ và kích thích hoạt động của nền kinh tế. Tạo động lực trong việc sáng tạo ra nhiều sản phẩm trí tuệ chất lượng, giúp ích cho xã hội. Nếu không được bảo hộ quyền tác giả, các sản phẩm sở hữu trí tuệ này sẽ dễ dàng bị khai thác, xâm phạm mà không mất bất kỳ chi phí gì cho tác giả.

Bảo hộ quyền tác giả là điều kiện cho tác giả, chủ thể quyền liên quan có ý thức và trách nhiệm sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học có chất lượng về nội dung và nghệ thuật cao phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển khoa học, công nghệ của đất nước trong thời kì đổi mới.

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả còn nằm ở việc xử lý những hành vi xâm phạm quyền tác giả, ngăn chặn những hoạt động văn hoá không lành mạnh làm tổn hại đến lợi ích, văn hoá truyền thống của dân tộc.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả do Luật sở hữu trí tuệ cung cấp đến cho bạn đọc. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về nội dung Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc nhanh chóng và kịp thời.

✅ Kiến thức: ⭕ Pháp lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
About Đức Cảnh

Viết một bình luận